Kwiecień 2024r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 735 szt. i były większe niż przed rokiem o 7,3%. To wyhamowanie spadów w tej części rynku obserwowane od lutego 2022 roku. Jednak nie wszystkie kategorie pojazdów osiągnęły pozytywny rezultat. O tym, że ogólny wynik rynku zanotował wzrost zadecydowały przyczepy.

Grupa przyczep odnotowała wzrost o 23,1% r/r i uzyskała wynik na poziomie 7 322 szt. W porównaniu z marcem br. rejestracje w grupie wzrosły o 14,7% (+939 szt.). W tej grupie wyróżniamy:

  • 5 412 przyczep lekkich (+27,5% r/r), które wzrosły trzeci raz z rzędu, po spadku w styczniu br. oraz spadkach odnotowanych w całym 2023r oraz 2022r.
  • 1 284 przyczep ciężarowych (+38,4% r/r). Ta grupa powróciła do wzrostów ze stycznia i lutego po spadku w marcu br. i spadku w całym 2023r.
  • 363 przyczepy ciężarowe rolniczych (-32,7%), które obniżają rejestracje od maja 2022r.
  • 263 przyczepy specjalne (+12,9%), które wzrosły podobnie jak w lutym i marcu po spadku z grudnia ub.r. i stycznia br.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, zmniejszył się o 35,5%. Jest to już dziesiąty miesiąc spadków. W kwietniu zarejestrowano 1 413 szt. W porównaniu z marcem rynek naczep obniżył się (-11,5%; -183 szt.).

Od początku 2024 roku zarejestrowano łącznie 28 391 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 2,2% niż rok wcześniej (-633 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się o 10,3% do poziomu 22 621 szt. (+2 114 szt.). Wśród naczep rezultat był niższy od tego samego okresu 2023r (-32,3% ) i osiągnął poziom 5 770 szt. (-2 747 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: