Marzec 2024r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 979 szt. i były mniejsze niż przed rokiem o 8,5%. Spadki w tej części rynku obserwujemy już od lutego 2022 roku. O tym, że ogólny wynik rynku zanotował spadek zadecydowały naczepy.

Grupa przyczep odnotowała wzrost o 5% r/r i uzyskała wynik na poziomie 6 383 szt. W porównaniu z lutym br. rejestracje w grupie wzrosły o 36% (+1 670 szt.). W tej grupie wyróżniamy:

  • 4 663 przyczep lekkich (+12,6% r/r), które wzrosły drugi raz z rzędu, po spadkach w trzech poprzednich miesiącach oraz spadkach odnotowanych w całym 2023r oraz 2022r.
  • 1 105 przyczep ciężarowych (-5,1% r/r). Ta grupa spadła po wzrostach ze stycznia i lutego i spadku w 2023r.
  • 384 przyczep ciężarowych rolniczych (-33,6%), które obniżają rejestracje od maja 2022r.
  • 231 przyczep specjalnych (+17,3%), które wzrosły podobnie jak w lutym po spadku z grudnia ub.r. i stycznia br.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, zmniejszył się o 39,5%. Jest to już dziewiąty miesiąc spadków. W marcu zarejestrowano 1 596 szt. W porównaniu z lutym rynek naczep wzrósł (+16,4%; +225 szt.).

W I kwartale 2023 roku zarejestrowano łącznie 19 656 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 5,9% niż rok wcześniej (-1 231 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się o 5,1% do poziomu 15 299 szt. (+738 szt.). Wśród naczep rezultat był niższy od tego samego okresu 2023r
(-31,1% ) i osiągnął poziom 4 357 szt. (-1 969 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: