MAJ 2024r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 522 szt. i mniejsze niż przed rokiem o 11,8%. To powrót do spadów w tej części rynku obserwowanych od lutego 2022 roku po jednorazowym wzroście w kwietniu br. O tym, że ogólny wynik rynku zanotował spadek zadecydowały obie grupy składowe, zarówno przyczepy jak i naczepy.

Grupa przyczep odnotowała spadek o 3,3% r/r i uzyskała wynik na poziomie 6 211 szt. W porównaniu z kwietniem br. rejestracje w grupie spadły o 17,9% (-1 111 szt.). W tej grupie wyróżniamy:

  • 4 556 przyczep lekkich (-0,9% r/r), które nieznacznie spadły po wzrostach w okresie luty-kwiecień i spadkach w styczniu br. oraz w całym 2023r i 2022r.
  • 1 061 przyczep ciężarowych (+0,3% r/r). Ta grupa pozostała na poziomie maja ub.r. po wzrostach ze stycznia, lutego i kwietnia po spadku w marcu br. oraz w całym 2023r.
  • 372 przyczepy ciężarowe rolnicze (-29,8%), które obniżają rejestracje od maja 2022r.
  • 222 przyczepy specjalne (-5,1%), które spadły podobnie jak grudniu ub.r. i styczniu br. po wzrostach od lutego do kwietnia br.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, zmniejszył się o 37,8%. Spadają już dwunasty miesiąc z rzędu. W maju zarejestrowano 1 311 szt. W porównaniu z kwietniem rynek naczep obniżył się (-7,2%; -102 szt.).

Od początku 2024 roku zarejestrowano łącznie 35 913 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 4,4% niż rok wcześniej (-1 638 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się o 7,1% do poziomu 28 832 szt. (+1 905 szt.). Wśród naczep rezultat był niższy od tego samego okresu 2023r
(-33,3% ) i osiągnął poziom 7 081 szt. (-3 543 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: