Listopad 2023

Pełna infografika oraz tabele w załącznikach poniżej >>>

W ostatnim miesiącu przybyło 2 259 pojazdów elektrycznych. Najwięcej z tym napędem zarejestrowano samochodów osobowych 1 880 szt. a ich tempo wzrostu przekroczyło 60% r/r. Osiągnęły najwyższy miesięczny udział w rynku (4,5%) licząc od początku bieżącego roku Duży wzrost (+400%) zanotowano w nielicznych samochodach ciężarowych, powyżej 3,5t oraz w autobusach gdzie w listopadzie zarejestrowano 37 elektrycznych autobusów, co stanowi 24% wszystkich rejestracji. Rejestracje jednośladów eklektycznych osiągnęły ten sam poziom co w listopadzie ub.r. tj. 162 sztuki. Jedynie rejestracje samochodów dostawczych obniżyły się (-41,2% r/r).
Pojazdy elektryczne ciągle jeszcze nie są tak popularne jak w innych krajach europejskich, natomiast udział hybrydowych samochodów osobowych w polskim rynku jest znacząco większy niż średnia na rynku europejskim. Pojazdy te niezmiennie powiększają wolumen sprzedaży i rosną w tempie przekraczającym tempo wzrostu całego rynku, a w ostatnim miesiącu trzeci raz z rzędu miały większy udział w rynku niż samochody z tradycyjnymi silnikami benzynowymi.
Rozwija się również infrastruktura ładowania. Na koniec listopada w bazie EIPA był zarejestrowanych 230 stacji i 473 punktów ładowania więcej niż miesiąc wcześniej.

Odnotowany wzrost rejestracji rok do roku samochodów nisko- i zeroemisyjnych utrzymuje się zasadniczo na tym samym poziomie w ciągu ostatnich miesięcy.

Na szczególną uwagę zasługują dwa obszary, w których obserwujemy spektakularne wzrosty - rejestracje samochodów ciężarowych i rozwój sieci stacji ładowania.

Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to bardzo duże wzrosty rejestracji świadczą o tym, że przeszliśmy z etapu, kiedy rejestrowano kilka sztuk rocznie do stanu, kiedy finalni klienci zaczęli kupować i rejestrować pojazdy, których używają do realizacji rzeczywistych usług i przewozów transportowych.

W przypadku sieci ładowania, podkreślić należy, że w tym roku przybyło prawie 2 tysiące nowych punktów. Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze wiele projektów jest na etapie projektowania i budowania, w najbliższych latach należy się spodziewać „wysypu” kolejnych punktów. Bez wątpienia czynnikiem, który znakomicie przyczynił się do rozwoju sieci ładowania jest przeznaczenie na infrastrukturę środków z programu „Mój elektryk”.

Ostatnie wyniki wskazują również, że po okresie zastoju wywołanym pandemią COVID, samorządy znowu zaczęły kupować zero- i niskoemisyjne autobusy. To szczególnie ważne dla mieszkańców miast, bo każda wymiana starego spalinowego autobusu na nowy elektryczny przyczynia się do zmniejszenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza w miastach.
- mówi Jakub Faryś, prezes PZPM.

Metoda sortowania:

eRejestracje Infografika PL

Opublikowano: 08-12-2023

Pobierz plik

PZPM_eRejestracje - infografika 11.2023.pdf [135,53 kB]