Grudzień 2023

Pełna infografika oraz tabele w załącznikach poniżej >>>

W 2023r zarejestrowano niemal 224 tys. pojazdów z alternatywnymi napędami dla wszystch kategorii rynku, co oznacza wzrost o 34%. Tylko pojazdów elektrycznych przybyło w ostatnim roku 22 771 szt. Najwięcej z tym napędem zarejestrowano samochodów osobowych 17 078 szt. a ich tempo wzrostu przekroczyło 51% r/r. Osiągnięty udział w rynku (3,6%) poprawiły w porównaniu do roku 2022 o 0,9 pkt.proc. Dużą dynamikę rejestracji miały elektryczne samochody dostawcze (+73%) a jeszcze większy wzrost (+1200%) zanotowano w nielicznych samochodach ciężarowych, powyżej 3,5t oraz w autobusach (+126%) gdzie w całym roku zarejestrowano 355  elektrycznych autobusów, co stanowi prawie 20% wszystkich rejestracji. Jedynie rejestracje jednośladów eklektycznych obniżyły się (-16,4% r/r).

Pojazdy elektryczne ciągle jeszcze nie są tak popularne jak w innych krajach europejskich, natomiast udział hybrydowych samochodów osobowych w polskim rynku jest znacząco większy niż średnia na rynku europejskim. Pojazdy te niezmiennie powiększają wolumen sprzedaży i rosną w tempie przekraczającym tempo wzrostu całego rynku, a w ostatnim roku poprawiły udział w rynku o 6,3 pkt.proc.

Rozwija się również infrastruktura ładowania. Na koniec 2023r w bazie EIPA był zarejestrowanych 230 stacji i 473 punktów ładowania więcej niż miesiąc wcześniej.

Rok 2023 zamknął się dobrym wynikiem dla niemal wszystkich kategorii pojazdów. Bardzo dobrze wypadły rejestracje pojazdów zero- i niskoemisyjnych, gdzie wzrosty dla samochodów osobowych wyniosły +51,3%,  samochodów dostawczych +73,3%, ciężarowych powyżej 3,5t +1200% i autobusów +126,1%.  Niewielkie spadki odnotowały jedynie rejestracje elektrycznych jednośladów.

Warto odnotować rozwój rynku pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi. Według ostatnich danych w Polsce użytkowanych jest obecnie 218 samochodów osobowych oraz 54 autobusy z tym napędem, z czego 83 samochody i 46 autobusów zostało zarejestrowanych w 2023 roku. Ponadto pod koniec roku otwarto w Polsce dwie pierwsze ogólnodostępne stacje tankowania wodoru.

Rozwija się infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych. Na koniec roku 2023 kierowcy mieli do dyspozycji 3 138 ogólnodostępnych stacji z liczbą 5 912 punktów, co oznacza, że w ciągu roku liczba stacji i punktów zwiększyła się o ponad 40%. Biorąc pod uwagę fakt, że w programie Mój elektryk znaczna część środków jest przeznaczona na budowę stacji, należy się spodziewać kontynuacji dynamicznego wzrostu ich liczby.
- mówi Jakub Faryś, prezes PZPM.

Metoda sortowania:

eRejestracje Infografika PL

Opublikowano: 08-01-2024

Pobierz plik

PZPM_eRejestracje - infografika 12.2023.pdf [98,86 kB]