Maj 2023

Pełna infografika oraz tabele w załącznikach poniżej >>>

Rynek wszystkich pojazdów w Polsce ciągle zdominowany jest przez pojazdy zasilane tradycyjnymi paliwami (benzyna w przypadku samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, czy też olej napędowy w przypadku samochodów dostawczych oraz użytkowych). Zasilanie alternatywne ciągle jeszcze nie jest tak popularne jak w innych krajach europejskich szczególnie dotyczy to pojazdów ładowanych energią elektryczną. Imponuje natomiast tempem wzrostów bowiem baza odniesienia jest ciągle niska (magia „małych liczb”). Wyjątek stanowią samochody osobowe hybrydowe, które powiększają wolumen sprzedaży i rosną w tempie przekraczającym tempo wzrostu całego rynku. Ich udział na naszym rynku jest znacząco większy niż średnia na rynku europejskim.

Maj to kolejny bardzo dobry miesiąc dla rejestracji zero- i niskoemisyjnych pojazdów. Rejestracje elektrycznych samochodów osobowych zarówno w maju jak i w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o ponad 75%. Także o ponad 40% wzrosły w tym roku rejestracje osobowych samochodów wodorowych, spadła natomiast - w porównaniu z elektrykami - dynamika rejestracji hybryd plug-in. Zapewne dwie główne przyczyny wyższej dynamiki rejestracji samochodów elektrycznych, to dofinansowanie, np. z programu „Mój elektryk” i możliwość jeżdżenia po buspasach.

Zarówno elektryczne samochody dostawcze, ciężkie samochody ciężarowe oraz autobusy zanotowały w maju bardzo duże wzrosty.

Chociaż stacji ładowania przybyło o kilka procent mniej niż w maju 2022, to mając na uwadze fakt, że dofinansowanie z programu „Mój elektryk” w przypadku stacji ładowania zostało rozdysponowane praktycznie w ciągu kilku dni, w kolejnych miesiącach i latach możemy liczyć się z szybkim wzrostem liczby punktów ładowania.
- mówi Jakub Faryś, prezes PZPM .

Metoda sortowania:

eRejestracje Infografika PL

Opublikowano: 14-06-2023

Pobierz plik

PZPM_eRejestracje - infografika 05.2023.pdf [97,52 kB]