PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - kwiecień 2021

Styczeń - kwiecień 2021 +24,4%;  Kwiecień +218,6%

W kwietniu 2021 r. liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej wzrosła o 218,6% w efekcie niskiej bazy do porównania z ubiegłego roku, spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią.
Pomimo tak dużego wzrostu procentowego, wolumen sprzedaży w ubiegłym miesiącu był o prawie 300 000 sztuk niższy niż uzyskany w kwietniu 2019 r. W ostatnim miesiącu na wielu rynkach w całym regionie UE nastąpił dwu-, a nawet trzycyfrowy wzrost procentowy. Spośród głównych rynków największy wzrost (+3 276,8%) odnotowały Włochy, następnie Hiszpania (+1 787,9%) i  Francja (+568,8%). W porównaniu z ubiegłym rokiem Niemcy również wykazały silny wzrost  (+90,0%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: