PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - maj 2021

Styczeń - maj 2021 +29,5% ;  Maj +53,4%

W maju 2021 roku rejestracje samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosły o 53,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym osiągając łącznie 891 665 sztuk. Niemniej jednak, wynik z ubiegłego miesiąca jest nadal znacznie niższy niż 1,2 mln samochodów, które zostały sprzedane w maju 2019 roku. Rynki krajowe wykazały silne wzrosty ilościowe, wśród nich Hiszpania z najwyższym wynikiem (+177,8%). Trzy pozostałe kluczowe rynki samochodowe UE również dobrze poradziły sobie w maju: Francja +46,4%, Włochy +43,0% i Niemcy +37,2%.

Od stycznia do maja 2021 roku popyt na nowe samochody w UE wzrósł o 29,5%, osiągając łącznie 4,3 mln zarejestrowanych szt. Gwałtowne spadki w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku zostały zniwelowane przez wzrosty w marcu, kwietniu i maju. Jak dotąd każdy z czterech głównych rynków odnotował w tym roku dwucyfrowe wzrosty procentowe: Włochy (+62,8%), Francja (+50,1%), Hiszpania (+40,0%) i Niemcy (+12,8%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: