PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - czerwiec 2021

Styczeń - czerwiec 2021 +25,2% ;  Czerwiec  +10,4%

W czerwcu 2021 r . rejestracje samochodów osobowych w Unii Europejskiej ponownie wzrosły (+10,4%) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, choć w bardziej umiarkowanym tempie niż w poprzednich miesiącach. Patrząc na główne rynki samochodów w UE, Niemcy odnotowały najwyższy wzrost o 24,5%, a następnie Hiszpania (+17,1%) i Włochy (+12,6%). Natomiast we Francji sprzedaż samochodów osobowych w czerwcu zmniejszyła się (-14,7%).

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: