PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - WRZESIEŃ 2021

Styczeń - wrzesień 2021 +6,6; -23,1% we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2021 roku kontynuowane były spadki rejestracji samochodów osobowych w Unii Europejskiej. Popyt w tym regionie zmniejszył się o 23,1% do poziomu 718 598 sztuk, co oznacza najniższą liczbę rejestracji w miesiącu wrześniu od 1995 roku.
Spadek sprzedaży był w dużej mierze spowodowany brakiem dostępności pojazdów,  wynikającym z przedłużającego się niedoboru półprzewodników. Słabe wyniki z ubiegłego miesiąca zostały powtórzone na poziomie krajowym, przy czym wszystkie główne rynki UE odnotowały dwucyfrowe spadki: Włochy (-32,7%), Niemcy (-25,7%), Francja (-20,5%) i Hiszpania (-15,7%).

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. liczba rejestracji samochodów w UE wzrosła o 6,6%, osiągając poziom 7,5 mln sztuk.  Znaczne wzrosty z początku roku pozwoliły utrzymać skumulowaną liczbę rejestracji na plusie.
Wśród największych rynków UE najwyższy jak dotąd wzrost odnotowały Włochy (+20,6%), za nimi uplasowały się Hiszpania (+8,8%) i Francja (+8,0%). Natomiast niemiecki rynek samochodowy ponownie znalazł się na minusie (-1,2%).

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: