PAŹDZIERNIK 2023

Prezentujemy wyniki dot. PRODUKCJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz SILNIKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH - w październiku 2023 na podstawie danych GUS

Wg. najnowszych danych opublikowanych przez GUS PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w Polsce w PAŹDZIERNIKU zanotowała zróżnicowane wyniki w poszczególnych segmentach pojazdów. Produkcja samochodów osobowych z wynikiem 26,7 tys. szt. znalazła się na minusie rok do roku (-16,3%r/r). Samochody ciężarowe i dostawcze do 3,5t osiągnęły liczbę 27 729 szt. notując wzrost  (+9,8% r/r), natomiast produkcja autobusów, która zakończyła się dosyć dobrym wynikiem 437 szt, odnotowała wzrost (+2,8% r/r) w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r.
W październiku produkcja silników do samochodów spalinowych wyniosła 215 tys. szt. co oznacza wzrost o 16,8% r/r w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r.

SAMOCHODY OSOBOWE
zmiana r/r:  październik  -16,3% r/r ; styczeń-październik : +17,9% r/r
W ostatnim miesiącu wyprodukowano 26,7tys. samochodów osobowych, o 5,2 tys. mniej (-16,3%r/r) niż w październiku 2022r. i minimalnie mniej o 1,2 tys. (-4,3% m/m) niż miesiąc wcześniej.
W ciągu 10 miesięcy br. z taśm produkcyjnych zjechało 252,7 tys. aut., o 38,3 tys.szt więcej niż w analogicznym okresie 2022r. . co stanowi wzrost o 17,9% r/r .

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I CIĄGNIKI ROLNICZE DO CIĄGNIĘCIA NACZEP
zmiana r/r:  październik  -1,7% r/r ; styczeń-październik : +48,5% r/r
Produkcja samochodów ciężarowych i dostawczych wyniosła w ostatnim miesiącu 27 729 szt., co przekłada się na wzrost o 2 470 szt. (+9,8% r/r/) w porównaniu z październikiem 2022. Uzyskany rezultat jest wyższy także od wrześniowego
o 3 981 szt., (+16,8%m/m).
Od początku roku przybyło 249 205 pojazdów. Wypracowany wynik jest wyższy o 74 859 szt. (+42,9% r/r) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

POJAZDY DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO
zmiana r/r:  październik  +2,8% r/r ; styczeń-październik : +4,2% r/r
W październiku autobusy odnotowały minimalnie wyższy rezultat w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022r. W ostatnim miesiącu zakłady opuściło 437 egzemplarzy,  o 12 szt. (+2,8% r/r) więcej niż w tym samym miesiącu 2022r.. W porównaniu z wrześniem  b.r.  różnica ta jest większa o 90 szt (+25,9% m/m).
Od początku roku z polskich zakładów wyjechało 4 128 autobusów, o 168 szt. (+4,2%) więcej niż w ciągu 10 miesięcy 2022r.

SILNIKI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
zmiana r/r:  październik  +16,8% r/r ; styczeń-październik : +19,9% r/r
W październiku produkcja silników do samochodów spalinowych uzyskała bardzo dobry wynik  215 tys. szt.. Jest to więcej o 31 tys.szt. (+16,8% r/r) niż w tym samym miesiącu 2022r..  Wypracowany rezultat jest także znacznie wyższy niż we wrześniu o 55 tys. (tj. +34,4% m/m).
Narastająco w okresie styczeń-październik 2023 wyprodukowanych zostało 1 991 tys. silników, o 330 tys.szt. (+19,9% r/r) więcej niż w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2022r., w tym 1 707 tys. silników wysokoprężnych i 284 tys. silników benzynowych.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: