Barometr Nastrojów Menedżerów Branży Motoryzacyjnej - PZPM i KPMG luty 2021

Opublikowano: 16-02-2021

Wskaźnik nastrojów wśród przedstawicieli firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku uległ poprawie mimo niezwykle trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Jak wynika z najnowszej edycji badania KPMG i PZPM, wskaźnik nastrojów menedżerów wynosi 50 punktów i jest wyższy o 30 punktów w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonego w połowie ubiegłego roku. Sytuacja firm motoryzacyjnych w Polsce jest nadal bardzo trudna – 83% z nich odnotowało spadek przychodów w związku z pandemią. Pomimo tego, iż ostatni rok dla branży był niezwykle trudny, 65% przedstawicieli branży prognozuje powrót do sytuacji sprzed pandemii w ciągu 1-2 lat. Długotrwałymi skutkami pandemii zdaniem przedstawicieli firm motoryzacyjnych będzie przede wszystkim wzrost znaczenia wirtualnych salonów i wirtualnej sprzedaży oraz ograniczenie zatrudnienia.

« Powrót