Poprawa infrastruktury drogowej dla motocyklistów i innych użytkowników dróg

ACEM (Stowarzyszenie Europejskich Producentów Motocykli) stworzyło dokument - zbiór wytycznych dotyczących infrastruktury, który dostarcza ważnych informacji o tym, jak skutecznie zintegrować motocyklistów w procesie zarządzania infrastrukturą.

Choć w krajach takich jak  Belgia, Francja, Niemcy, Norwegia, Holandia i Wielka Brytania istniały już tego typu publikacje, to brakowało zbioru europejskich wytycznych dotyczących projektowania i utrzymania infrastruktury.

Celem tego podręcznika było wypełnienie tej luki i dostarczenie praktycznych narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego motocyklistów. Publikacja przedstawia konkretne potrzeby jednośladów pod względem dostosowania infrastruktury oraz zawiera porady i przykłady z całej Europy.

Dokument został przygotowany przez – i dla - ekspertów z branży, inżynierów, inżynierów drogowych, urbanistów i decydentów.

Publikacja oparta jest na dostępnej literaturze, wiedzy i doświadczeń dostępnych w Europie. Trzon informacji pochodzi z istniejących podręczników dla motocyklistów dostępnych w różnych krajach europejskich. Treść została poszerzona w oparciu o najnowsze wyniki badań i wiadomości zebrane w całej Europie.
Każdy z rozdziałów zawiera wnioski i zalecenia w zestawieniu z przykładami najlepszych praktyk z Europy.

Rozdziały 2 i 3 zawierają ogólne informacje opisujące w skrócie panującą politykę i kwestie prawodawstwa, jak również poruszają istniejące problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział 4 zawiera charakterystykę jednośladów, ich budowę, konstrukcję oraz aspekty związane bezpośrednio z prowadzeniem motocykla.

Konstrukcja dróg oraz opis infrastruktury zostały omówione w rozdziale 5.

W rozdziałach 6 i 7 opisane są kwestie utrzymania dróg oraz zarządzanie ruchem, w rozdziale 8 omówiono szerzej kwestie parkowania.

Pełną treść broszury, w języku angielskim, można znaleźć TUTAJ: