2 kwietnia PZPM ICT Obowiązki, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu podmiotów powiązanych w branży motoryzacyjnej

W dniu 2 kwietnia o godz.11:00 zapraszamy wspólnie z Instytutem Cen Transferowych na webinar podatkowy dla Liderów - Obowiązki, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu podmiotów powiązanych w branży motoryzacyjnej

Program szkolenia

§Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki§Ceny transferowe§Schematy podatkowe§Podatek u źródła§Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych§Giełda Papierów Wartościowych – nowe obowiązki§Podsumowanie – macierz terminów raportowania