Pierwsze rejestracje przyczep i naczep - listopad 2020r