Październik 2019r.

W październiku 2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 10.6% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r.  Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 6 661 szt.  Mimo spadku rok do roku, zaznaczył się delikatny wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ostatni łączny rezultat był wyższy niż we wrześniu br. o 6,7%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło we wrześniu br. 1 786 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 28,5% niż przed rokiem i niższy niż przed miesiącem o 4,3%.

Od początku roku zarejestrowano łącznie 72 380 przyczep i naczep wszystkich rodzajów, co oznacza wynik niższy niż rok wcześniej o 28 szt. Rejestracje przyczep zwiększyły się w skali roku o 3,3% a naczep zmniejszyły o 8,6%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 20 798 szt., co oznacza spadek już o 8,4% w skali roku, który pogłębia się od lipca br. Po wrześniu br. wynosił -5,9%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: