Lipiec 2019r.

W lipcu 2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów wzrósł o 2,3% w porównaniu do lipca ubiegłego roku.  Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 7 963 szt.Rezultat był większy niż w czerwcu br. (+14,9% m/m).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w lipcu br. 1 831 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był o 15,7% niższy niż przed rokiem i nieznacznie niższy o -1,8% w porównaniu z czerwcem br.

Od początku roku zarejestrowano łącznie 53 558 przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. wynosi 3,6%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 5,5% a naczepy spadły o 1%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 15 917 szt., co oznacza spadek o 1,5% w skali roku

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: