Sierpień 2019r.

W sierpniu 2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów skurczył się o 11,5% w porównaniu do sierpnia ub.r.  Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 5 920 szt. Rezultat był niższy niż w lipcu br. o 25,7%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w sierpniu br. 1 228 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był o 34,6% niższy niż przed rokiem. W porównaniu z wynikami z lipca br. spadek był podobnie głęboki i sięgnął -32,9%.

Od początku roku zarejestrowano łącznie 59 478 przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. wynosi już tylko 1,9%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 4,5% a naczep zmniejszyły o 4,7%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 17 145 szt., co oznacza spadek o 4,9% w skali roku

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: