Wrzesień 2019r.

We wrześniu 2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 5,3% w porównaniu do września ub.r.  Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 6 241 szt. Rezultat był wyższy niż w sierpniu br. o 5,4%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło we wrześniu br. 1 867 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był o 13,6% niższy niż przed rokiem. W porównaniu z wynikami z sierpnia br. nastąpił wzrost o +52%.

Od początku roku zarejestrowano łącznie 65 719 przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. wynosi już tylko 1,2%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 4% a naczep zmniejszyły o 6%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 19 012 szt., co oznacza spadek o 5,9% w skali roku.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: