Grudzień 2019r.

W grudniu  2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 9,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018. Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 4235 szt.Oznacza to także spadek do listopada ub.r. o 13,4%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w grudniu 2019r. 897 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 35,2% niż przed rokiem i niższy niż przed miesiącem o 29,4%

W 2019 r. zarejestrowano łącznie 81 508 przyczep i naczep wszystkich rodzajów, co oznacza wynik nieznacznie niższy (-1,6%) niż rok wcześniej (- 1 367 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się w skali roku o 2,6% a naczep zmniejszyły o 12,5%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 22 965 szt., co oznacza spadek o 12,1% w skali roku, który pogłębiał się od lipca ub.r. Po listopadzie ub.r. wynosił -10,8%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: