Listopad 2019r.

W listopadzie 2019r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 15,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 4 893 szt. Oznacza on także spadek do października br. o 26,5%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło we wrześniu br. 1 270 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 37,8% niż przed rokiem i niższy niż przed miesiącem o 28,9%.

Od początku roku zarejestrowano łącznie 77 273 przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów, co oznacza wynik niższy niż rok wcześniej o 925 szt.(-1,2%). Rejestracje przyczep zwiększyły się w skali roku o 2,8% a naczep zmniejszyły o 11,2%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 22 068 szt., co oznacza spadek o 10,8% w skali roku, który pogłębia się od lipca br. Po październiku br. wynosił -8,4%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: