09_18 Wielkie zmiany dla branży motoryzacyjnej

Od 1 września dotychczasowa laboratoryjna procedura pomiaru NEDC (New EuropeanDriving Cycle) została zastąpiona WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). W rezultacie przeprowadzania testów bardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych, parametry zużycia paliwa i emisji spalin orazinne dane podawane przez producentów będą jeszcze bliższe faktycznemu spalaniu w czasie jazdy.  

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej od 1 września br. wprowadzane na rynek samochody osobowe muszą spełniać normę Euro 6c i przechodzić testy według procedury WLTP,  odnoszącej się do pomiaru emisji CO2 i zanieczyszczeń z samochodów osobowych i dostawczych oraz zużycia paliwa w bardziej realnych warunkach drogowych.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, zwraca uwagę, że konieczność zmiany sposobu pomiarów już od dawna sygnalizowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA. -Dotychczasowy test był badaniem laboratoryjnym, którego warunki zostały określone wiele lat temu. Nie było możliwości uzyskania w nim takich wartości jakie wynikają z jazdy na drodze, gdzie sytuacja stale się zmienia.Oczywiście nowe zasady pomiarów są również laboratoryjne, ale znacznie bardziej zbliżone do faktycznych warunków jazdy. Nie sprawią, że samochody staną się oszczędniejsze, ale zużycie paliwa i emisja wskazana w instrukcji obsługi będzie bliższa rzeczywistości.

W nowych testach przeszło dwukrotnie wydłużony został dystans, zmieniono zakresy prędkości, wydłużono czas badania. Wyrównano stosunek jazdy miejskiej do pozamiejskiej, urealniono też warunki temperaturowe. Ostateczny wynik testu będzie uwzględniał takie czynniki  jak dodatkowe wyposażenie czy parametry silnika i przekładni, które również wpływają na spalanie.

Reprezentująca producentów pojazdów ACEA jest zaangażowana w dalsze działania z Komisją Europejską i innymi zainteresowanymi stronami, aby pomóc w ulepszeniu obecnej regulacji, jeśli okaże się to konieczne. Po odpowiedniej ocenie rozwiązań zaproponowanych we wspólnym liście komisarzy Cañete i Bieńkowskiej, ACEA jest gotowa wspierać ich praktyczne wdrażanie w najbardziej efektywny i pragmatyczny sposób.