09_18 Trzy na cztery pojazdy ciężarowe w Polsce nie spełniają norm oznakowania odblaskowego stanowiąc potencjalne zagrożenie na drodze – raport 3M

Aż trzy na cztery pojazdy ciężarowe w Polsce nie spełniają norm w zakresie oznakowania odblaskowego stanowiąc potencjalne zagrożenie na drodze – raport 3M

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez firmę 3M we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego „Ocena stanu oznakowania odblaskowego pojazdów ciężarowych w Polsce”.
Wynika z niego m.in., że większość pojazdów ciężarowych poruszających się po polskich drogach jest pozbawiona właściwego oznakowania odblaskowego, zapewniającego dobrą widoczność po zmroku. Takie oznakowanie jest niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.
Wnioski z Raportu sądostępne na stronie https://biuroprasowe-3m.prowly.com/39122-az-trzy-na-cztery-pojazdy-ciezarowe-w-polsce-nie-spelniaja-norm-w-zakresie-oznakowania-odblaskowego-stanowiac-potencjalne-zagrozenie-na-drodze-raport-3m

76% pojazdów nie jest prawidłowo oznakowana, mając tylko częściowe oznakowanie, niezgodne z normą lub nie posiadając żadnego (odpowiednio w badaniu: 15, 33 i 29%). W badaniu wykonano blisko tysiąc pomiarów materiałów odblaskowych na pojazdach ciężarowych, które poruszają się po polskich drogach. Odblaskowość badano z wykorzystaniem reflektometru, urządzenia zapewniającego profesjonalny i precyzyjny pomiar współczynnika odblasku.
W świetle przepisów obowiązujących w Polsce pojazdy ciężarowe wyprodukowane po  10 października 2009 r. mają obowiązek oznakowania konturowego. Jak potwierdzają badania wskazane w raporcie, wiele z nich nie spełnia obowiązujących wymagań, stanowiąc zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Warto podkreślić, że pojazdy ciężarowe wyprodukowane przed wskazaną datą nie mają obowiązku  oznakowania konturowego, mimo to uczestniczą w ruchu drogowym i stanowią poważne zagrożenie ze względu na swoją złą widoczność.
W krajach Europy Zachodniej liczba starszych pojazdów ciężarowych maleje, podczas gdy w Polsce to wciąż znaczący procent poruszających się po drogach pojazdów. W Polsce obowiązujące przepisy dotyczące oznakowania konturowego, nie są egzekwowane.   Ponadto, jak podają autorzy raportu w porze nocnej na nieoświetlonych drogach występuje największy wskaźnik ofiar śmiertelnych, z czego w co czwartym wypadku ginie człowiek. Dla porównania w porze dziennej śmierć ponosi ofiara co piętnastego wypadku.
Dane statystyczne z ostatnich lat potwierdzają, że kierujący pojazdami ciężarowymi stanowią po kierowcach samochodów osobowych drugą największą grupę sprawców wypadków drogowych. W 2017 roku do jednostek Policji zgłoszono 436 469 kolizji drogowych - to o 7,3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego i aż o 20% więcej w zestawieniu z 2015 r.
„Odblaskowe oznakowanie konturowe o odpowiednich parametrach optycznych jest jednym ze skuteczniejszych sposobów zwiększenia widoczności samochodów ciężarowych na drodze. Gwarantuje widoczność pojazdu zaparkowanego na poboczu, włączającego się oraz uczestniczącego w ruchu, a także znacząco skraca czas reakcji innych użytkowników ruchu drogowego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oznakowanie to zapewnia widoczność pojazdu z odległości nawet 1000 m, dzięki czemu umożliwia wcześniejsze dostrzeżenie innego uczestnika ruchu i sprzyja zmniejszeniu liczby wypadków” mówi – Bartłomiej Morzycki, Prezes  Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Firma 3M od ponad 80 lat prowadzi prace w zakresie rozwoju technologii produkcji materiałów odblaskowych dla podnoszenia bezpieczeństwa na drogach. Jej celem jest sprostanie rosnącym potrzebom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostarczania najwyższej jakości produktów. Już w 1939 r. w laboratoriach naukowych 3M powstała pierwsza folia odblaskowa. Od tego czasu firma kontynuuje prace nad polepszaniem właściwości materiałów odblaskowych i aktywnie działa na rzecz promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jeszcze lepszej egzekucji przepisów prawa drogowego, korzystając z doświadczenia krajowych i zagranicznych ekspertów.