Rok 2022

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania:

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w grudniu 2022

Rok 2022: styczeń - grudzień -14,6%;  grudzień  -5,1%

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE

W grudniu 2022 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w UE zmniejszyły się o 5,1%, ze względu na utrzymujące się niedobory komponentów, mające wpływ na dostępność pojazdów. Wszystkie segmenty pojazdów wypadły gorzej niż w grudniu 2021 roku, przyczyniając się do łącznego ujemnego wyniku. W grudniu wyniki czterech głównych rynków były zróżnicowane. Francja i Włochy odnotowały straty (odpowiednio -14,2% oraz8,3%). Tymczasem Hiszpania uzyskała solidną poprawę (+15,2%), podobnie jak Niemcy (+8,4%).

Ogółem w 2022 r . unijny rynek pojazdów użytkowych skurczył się o 14,6% do 1,6 mln sztuk, przy czym wolumeny spadły poniżej poziomu z pandemicznego roku 2020 (1,7 mln sztuk). Było to spowodowane przede wszystkim ciągłymi problemami z łańcuchem dostaw, które wpłynęły na dostępność pojazdów w ciągu roku. Ogólnym wynikom regionu nie pomogły jego cztery kluczowe rynki, które odnotowały dwucyfrowe spadki procentowe: Francja (-17,7%), Hiszpania (-16,7%), Niemcy (-11,0%) i Włochy (-10,5%)

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w listopadzie 2022

Rok 2022: styczeń - listopad  -15,5%;  listopad  -0,6%

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE

W listopadzie 2022 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w UE nieznacznie skurczyły się (-0,6%), co oznacza siedemnasty z rzędu miesiąc spadkowy. Segment samochodów ciężarowych uległ znacznej poprawie w ubiegłym miesiącu jednak nie była ona wystarczająca, aby zniwelować negatywne wyniki w grupie samochodów dostawczych i autobusów. Na czterech głównych rynkach regionu odnotowano zróżnicowane rezultaty. Największy wzrost uzyskały Niemcy (+14,0%), a za nimi uplasowała się Hiszpania z niewielkim wzrostem (+0,9%). Z kolei Włochy i Francja poniosły straty (spadki odpowiednio o 13,7% i 7,0%).
Od stycznia do listopada 2022 r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych w całej UE zmniejszyły się o 15,5% do prawie 1,5 mln pojazdów. Wszystkie cztery kluczowe rynki UE poniosły dwucyfrowe straty, przyczyniając się do negatywnego wyniku regionu: Hiszpania (-19,2%), Francja (-18,1%), Niemcy (-12,8%) i Włochy (-10,7%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w październiku 2022

Rok 2022: styczeń - październik  -16,8%;  październik  -8,5%

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE

W październiku 2022 r. unijny rynek nowych pojazdów użytkowych nadal przeżywał trudności, notując szesnasty miesiąc z rzędu spadek (-8,5%). Wynikało to ze zmniejszenia liczby rejestracji nowych samochodów dostawczych, które stanowią zdecydowaną większość całkowitej sprzedaży pojazdów użytkowych. Z kolei segment samochodów ciężarowych i autobusów poradził sobie lepiej niż w październiku 2021 roku. Patrząc na cztery największe rynki regionu, Niemcy doświadczyły najostrzejszego spadku całkowitej sprzedaży pojazdów użytkowych (-12,4%), za nimi znalazły się Francja i Włochy z bardziej umiarkowanymi stratami (odpowiednio -5,3% i -3,9%). Z drugiej strony Włochom udało się zanotować delikatny wzrost (+1,2%).

Po dziesięciu miesiącach roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyły się o 16,8% do 1,3 mln sztuk. Ogólne rezultaty regionu zostały obniżone przez słabe wyniki czterech kluczowych rynków, z których wszystkie wykazały dwucyfrowe spadki: Hiszpania (-20,9%), Francja (-19,1%), Niemcy (-15,4%) i Włochy (-10,4%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE we wrześniu 2022

Rok 2022: styczeń - wrzesień  -6,6%;  wrzesień  -17,6%

We wrześniu 2022 r. liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w całej UE ponownie obniżyła się, co oznacza piętnasty z rzędu miesiąc spadkowy. Pomimo silnego ożywienia w rejestracjach samochodów ciężarowych, ogólna sprzedaż pojazdów użytkowych zmniejszyła się o 6,6% do 133.873 sztuk, co jest spowodowane negatywnymi wynikami w segmencie samochodów dostawczych. Z wyjątkiem Hiszpanii (0,1%) wszystkie główne rynki UE doświadczyły spadków: Francja (-11,0%), Włochy (-10,7%) i Niemcy (-3,1%).

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. sprzedaż pojazdów użytkowych w UE utrzymywała się na ujemnym poziomie (-17,6%), osiągając prawie 1,2 mln sztuk. Wszystkie cztery największe rynki regionu poniosły straty, przy czym Hiszpania wykazała największy spadek (-23,0%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w lipcu i w sierpniu 2022

Rok 2022: styczeń - sierpień   -18,8%;  lipiec  -17,4%; sierpień  -8,0%

W lipcu i sierpniu 2022 roku rejestracje pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej obniżyły się ponownie - odpowiednio o 17,4% i 8,0% - notując czternasty z rzędu miesiąc spadkowy. Ostry spadek rejestracji samochodów dostawczych był głównym czynnikiem, który przyczynił się do ogólnego skurczenia się rynku pojazdów użytkowych. Wszystkie kluczowe rynki UE poniosły straty w miesiącach letnich, z wyjątkiem Hiszpanii, która zapewniła sobie wzrost w sierpniu (+11,5%).
W ciągu ośmiu miesięcy 2022 r. wolumen sprzedaży pojazdów użytkowych zmniejszył się o 18,8% do 1 mln sztuk zarejestrowanych w całej UE. Cztery największe rynki regionu poddały się temu negatywnemu trendowi, na czele z Hiszpanią (-25,2%), Francją (-21,5%), Niemcami (-17,1%) i Włochami (-11,1%), które jak dotąd odnotowały dwucyfrowe spadki w tym roku.

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w czerwcu 2022

Rok 2022:    styczeń - czerwiec  -20,3%;       czerwiec  -22,5%

W czerwcu 2022 r. rejestracje pojazdów użytkowych w UE gwałtowanie wyhamowały o 22,5% w porównaniu z czerwcem 2021 r., do 144 210 sztuk. Główną przyczyną spadku jest zmniejszenie sprzedaży nowych samochodów dostawczych (segment ten stanowi 80% wszystkich rejestracji pojazdów użytkowych), które zniwelowało wzrost rejestracji ciężkich samochodów ciężarowych. Wszystkie cztery największe rynki w UE ucierpiały z powodu dwucyfrowych strat: Hiszpania (-26,9%), Niemcy (-26,1%), Włochy (-21,3%) i Francja (-20,9%).
W pierwszej połowie 2022 roku rejestracje pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyły się (-20,3%), ponieważ większość rynków UE, w tym cztery główne, wykazały ujemne wyniki: Hiszpania (-30,4%), Francja (-22,1%), Niemcy (-18,8%) i Włochy (-10,3%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w maju 2022

Rok 2022:    styczeń - maj  -19,8%;       maj -17,7%
W maju 2022 r. w całej Unii Europejskiej nastąpił kolejny spadek rejestracji nowych pojazdów użytkowych, a sprzedaż obniżyła się jedenasty miesiąc z rzędu. W ostatnim miesiącu liczba rejestracji zmniejszyła się o 17,7%, do 136 410 sprzedanych sztuk.
W ciągu pięciu miesięcy 2022 r. sprzedaż nowych pojazdów użytkowych w UE skurczyła się o 19,8%, do 673 095 sztuk, przy czym olbrzymie spadki w marcu i kwietniu znacząco wpłynęły na wyniki za cały dotychczasowy okres. Wszystkie główne rynki w tym regionie wykazały ujemne wyniki: Hiszpania (-31,2%), Francja (-22,3%), Niemcy (-17,1%) i Włochy (-8,2%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w kwietniu 2022

Rok 2022:    styczeń- kwiecień -20,3%;       kwiecień -27,1%
W kwietniu 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 27,1% do 125 034 sprzedanych sztuk, przy czym spadki odnotowano we wszystkich segmentach. Cztery kluczowe rynki UE ucierpiały z powodu olbrzymich strat, przyczyniając się do ostrego spadku w regionie: Hiszpania (-36,0%), Niemcy (-30,5%), Francja (-28,6%) i Włochy (-17,5%).
Po czterech miesiącach 2022 roku sprzedaż nowych pojazdów użytkowych w UE skurczyła się o 20,3%, a ujemny wynik z ostatniego miesiąca pogłębił jeszcze skumulowany rezultat. Trzy spośród czterech największych rynków regionu odnotowały dwucyfrowe spadki. Najbardziej ucierpiała Hiszpania (-31,8%), następnie Francja (-23,6%) i Niemcy (-16,5%). Spadek we Włoszech był bardziej umiarkowany (-7,7%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w marcu 2022

Rok 2022:       styczeń- marzec  -18,1%;             marzec -24,9% 

W marcu 2022 r. rejestracje pojazdów użytkowych w UE utrzymywały się w tendencji spadkowej, cofając się dziewiąty miesiąc z rzędu (-24,9%). Z wyjątkiem Rumunii i Cypru (odpowiednio +11,2% i +1,6%), wszystkie rynki UE wykazały spadek, w tym cztery główne. Najostrzejszy spadek zanotowała Hiszpania (-41,2%), a następnie Francja (-25,9%), Niemcy (-19,6%) i Włochy (-9,7%).

W pierwszym kwartale 2022 r. liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w UE zmniejszyła się o 18,1% i wyniosła 411 097 sztuk. Rezultaty z marca  pogorszyły wyniki kwartalne w większym stopniu niż wyniki odnotowane w pierwszych dwóch miesiącach roku. Do pogorszenia sytuacji w regionie przyczyniły się wszystkie cztery kluczowe rynki UE: Hiszpania (-30,3%), Francja (-21,9%), Niemcy (-11,6%) i Włochy (-4,8%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w lutym 2022

Rok 2022:       styczeń- luty  -13,5%;             luty -15,7% 

W lutym 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w całej Unii Europejskiej zmniejszyła się o 15,7% do 131 874 sztuk. Z wyjątkiem ciężkich samochodów ciężarowych, wszystkie segmenty odnotowały spadek. Cztery kluczowe rynki w regionie także ucierpiały z tego powodu: Hiszpania (-23,3%), Francja (-21,4%), Niemcy (-8,1%) i Włochy (-4,8%).
Od stycznia do lutego popyt na pojazdy użytkowe w UE spadł o 13,5% do 257 127 zarejestrowanych sztuk łącznie. Zmniejszenie popytu wystąpiło na wszystkich głównych rynkach: w Hiszpanii (-21,9%), Francji (-19,3%), Niemczech (-5,8%) i Włoszech (-2,8%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w styczniu 2022

Styczeń 2022    -11,1%
W styczniu 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 11,1% do 125 292 sztuk. Spadek ten wynikał głównie z osłabienia tempa sprzedaży nowych samochodów dostawczych. W ostatnim miesiącu negatywne wyniki odnotowały trzy z czterech kluczowych rynków w regionie. Najgłębszy spadek odnotowano w Hiszpanii (-20,1%), następnie we Francji (-17,0%) i w Niemczech (-3,1%). Natomiast we Włoszech poziom sprzedaży pozostał niezmieniony w porównaniu ze styczniem 2021 roku.

Czytaj więcej »