Rok 2021

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania:

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w grudniu 2021

grudzień  -8,4%
styczeń - grudzień +9,6%
W grudniu rynek pojazdów użytkowych w UE ponownie się skurczył, odnotowując szósty z rzędu miesiąc spadku. Popyt spadł o 8,4% do 155 963 sztuk, głównie z powodu zmniejszenia sprzedaży nowych samochodów dostawczych. W rzeczywistości rejestracje samochodów ciężarowych i autobusów zwiększyły się w porównaniu do grudnia 2020 roku. Wszystkie cztery główne rynki regionu odnotowały spadki, przy czym najostrzejszy z nich miał miejsce w Hiszpanii (-31,9%).
Ogółem w 2021 r. rejestracje pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej wzrosły o 9,6% i osiągnęły poziom 1 880 682 sztuk, w dużej mierze dzięki niskiej bazie odnotowanej w pierwszej połowie 2020 r. Niemniej jednak całoroczny wynik pozostaje znacznie poniżej poziomu 2,1 mln sztuk zarejestrowanych w 2019 r., czyli w roku poprzedzającym pandemię. Z wyjątkiem Hiszpanii (-2,8%), wszystkie główne rynki UE zwiększyły sprzedaż w ubiegłym roku. Największy wzrost procentowy odnotowały Włochy (+15,5%), a następnie Francja (+7,8%), podczas gdy w Niemczech rejestracje zwiększyły się jedynie o skromne 0,6%.

 

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w październiku 2021

październik                   -16,4%
styczeń - październik  +14,7%   

W październiku 2021 r. utrzymała się  tendencja zniżkowa liczby rejestracji nowych pojazdów użytkowych w UE, odnotowano kolejny dwucyfrowy spadek (-16,4%). Zmniejszeniu uległy wszystkie segmenty pojazdów, jednak najbardziej skurczyła się sprzedaż samochodów dostawczych i autobusów. Ogólnym wynikom regionu nie pomogły jego największe rynki, ponieważ wszystkie cztery poniosły w ubiegłym miesiącu dwucyfrowe straty: Hiszpania (-32,7%), Niemcy (-24,3%), Francja (-23,3%) i Włochy (-22,9%).

W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku popyt na pojazdy użytkowe w Unii Europejskiej zwiększył się, co jest wynikiem niskiej bazy do porównania z pierwszej połowie 2020 roku. Wielkość sprzedaży w tym czasie wyniosła prawie 1,6 mln sztuk, co oznacza wzrost o 14,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jak dotąd w 2021 roku wyniki czterech dużych rynków UE pozostały dodatnie: Włochy (+22,2%), Francja (+11,8%), Hiszpania (+4,5%) i Niemcy (+4,3%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w listopadzie 2021

listopad                   -14,7%
styczeń - listopad   +11,5% 

W listopadzie 2021 r. liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w UE po raz piąty z rzędu zmniejszyła się (-14,7%). Dwucyfrowy spadek w segmencie samochodów dostawczych znacząco wpłynął na ogólny wynik, ponieważ samochody dostawcze stanowiły ponad 80% całkowitej sprzedaży pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej. Cztery główne rynki regionu odnotowały w ubiegłym miesiącu silne spadki, przy czym najostrzejszy z nich dotknął Hiszpanię (-30,4%).

W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 r. rejestracje pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej wzrosły o 11,5%, korzystając jeszcze z niskiej bazy dla porównania za rok 2020. Największe rynki jak dotąd dobrze sobie radziły w tym roku, zwłaszcza Włochy (+17,6%) i Francja (+9,4%), chociaż procentowe wzrosty w Niemczech (+1,3%) i Hiszpanii (+0,6%) znacznie spadły w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami.

 

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE we wrześniu 2021

wrzesień                    -12,3%
styczeń - wrzesień   +19,1% 
We wrześniu 2021 roku rejestracje pojazdów użytkowych w UE ponownie zmniejszyły się (-12,3%), ponieważ brak mikroprocesorów negatywnie wpłynął na wielkość sprzedaży we wszystkich segmentach i na wszystkich głównych rynkach UE. Najsilniejszy spadek w ostatnim miesiącu odnotowała Hiszpania (-26,7%), za nią znalazły się Niemcy (-18,2%), Francja (-16,1%) i Włochy (-10,4%).
W ciągu dziewięciu miesięcy br. popyt na nowe pojazdy użytkowe w Unii Europejskiej rozwijał się (+19,1%) i osiągnął 1,4 mln sztuk. Ze względu na niską bazę do porównania z 2020 roku, każdy z czterech dużych rynków UE wykazał w bieżącym roku wzrost: Włochy (+29,7%), Francja (+16,8%), Hiszpania (+10,4%) i Niemcy (+8,5%).

 

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w lipcu i sierpniu 2021

lipiec -11,9%;
sierpień -5,4%
styczeń-sierpień  +24,0%%

Rejestracje pojazdów użytkowych w UE odnotowały spadki przez dwa kolejne miesiące w lipcu i sierpniu 2021 r ., odpowiednio o 11,9% i 5,4%. Było to odzwierciedleniem spowolnienia popytu na samochody dostawcze, stanowiące 83% wszystkich rejestracji pojazdów użytkowych, przy czym segment samochodów ciężarowych i autobusów osiągnął lepsze wyniki niż w ubiegłym roku. Sprzedaż nadal napędzana była przez Europę Środkową (+23,2%), podczas gdy liczba nowych rejestracji na kluczowych rynkach Europy Zachodniej spadła zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
Po ośmiu miesiącach 2021 roku popyt na nowe pojazdy użytkowe w Unii Europejskiej wzrósł o 24,0% do poziomu 1 292 628 sztuk, pomimo słabych miesięcy letnich. Każdy z czterech dużych rynków UE odnotował do tej pory w tym roku dwucyfrowy wzrost, choć w wolniejszym tempie niż miało to miejsce w pierwszej połowie roku: Włochy (+35,4%), Francja (+22,4%), Hiszpania (+16,0%) i Niemcy (+12,5%).

 

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w czerwcu 2021

czerwiec +12,4%;    styczeń-czerwiec  +36,9%

W czerwcu 2021 r . rejestracje pojazdów użytkowych na rynkach UE zwiększyły się o 12,4% w ujęciu rok do roku do 185 573 sztuk. Pozytywny wpływ na wzrost w ubiegłym miesiącu miały wszystkie segmenty pojazdów. Popyt w dużej mierze napędzany był przez kraje Europy Środkowej (+43,4%), i tylko dwa z czterech kluczowych rynków Europy Zachodniej wykazały pozytywne wyniki: Niemcy (+28,5%) i Włochy (+5,3%).

W pierwszej połowie bieżącego roku rejestracje pojazdów użytkowych w UE powiększyły się o 36,9% do 1 mln sztuk, do czego przyczyniły się duże wzrosty między marcem a majem. Na większości rynków w regionie, łącznie z czterema największymi: Włochy (+53,7%), Hiszpania (+38,4%), Francja (+36,4%) i Niemcy (+21,7%) odnotowano dwucyfrowe wzrosty procentowe.

 

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w maju 2021

maj+51,3%;    styczeń-maj  +43,9%
W maju 2021 r. rynek pojazdów użytkowych w UE odnotował kolejny miesiąc silnych wzrostów, w których tle jest niska baza do porównań wynikająca z ubiegłorocznych covidowych ograniczeń (COVID-19). Liczba nowych rejestracji zwiększyła się o 51,3% do 165 363 sztuk, czyli o ponad 30 000 poniżej poziomu sprzed pandemii. Spośród czterech kluczowych rynków największy wzrost procentowy odnotowała Hiszpania (+89,6%), za nią uplasowały się Włochy (+51,3%), Niemcy (+46,4%) i Francja (+28,4%).
W ciągu pięciu miesięcy 2021 r. popyt na nowe pojazdy użytkowe w UE wzrósł o 43,9%. Dobre wyniki w maju przyczyniły się do dalszego zwiększenia liczby rejestracji od początku roku do 838 941 sztuk. Wszystkie cztery główne rynki UE poprawiły swoje skumulowane rezultaty: Włochy (+69,5%), Francja (+55,2%), Hiszpania (+51,9%) i Niemcy (+20,3%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w kwietniu 2021

kwiecień+179,2%;    styczeń-kwiecień  +42,1%

W kwietniu 2021 r. unijny rynek pojazdów użytkowych odnotował przyspieszony wzrost liczby nowych rejestracji o 179,2%, osiągając poziom 171 283 sztuk. Główną przyczyną tego wzrostu była bardzo niska baza sprzedaży w ubiegłym roku, jako że  kwiecień 2020 r. był pierwszym pełnym miesiącem, w którym obowiązywały ograniczenia związane z koronawirusem. W rezultacie, w ubiegłym miesiącu w całym regionie odnotowano wiele trzycyfrowych wzrostów procentowych, w tym na trzech z czterech kluczowych rynków: Włochy (+642,3%), Hiszpania (+547,3%) i Francja (+412,9%).  Niemcy z 60,0% wzrostem również znacząco przyczyniły się do ogólnego wyniku UE.
W ciągu czterech miesięcy 2021 roku popyt na nowe pojazdy użytkowe w Unii Europejskiej zwiększył się o 42.1%. Dzięki pozytywnym wynikom z marca i kwietnia, całkowita liczba rejestracji  w tym roku wyniosła 673 179 sztuk. Od początku roku wszystkie kluczowe rynki umocniły swoją pozycję: największy wzrost procentowy (+75,1%) odnotowały Włochy, wyprzedzając Francję (+62,9%), Hiszpanię (+43,8%) i Niemcy (+15,1%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w marcu 2021

marzec +95,3%;    styczeń-marzec  +21,6%
W marcu 2021 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej poszybowały w górę o 95,3% (głównie z powodu niskiej bazy do porównania z ubiegłego roku) i osiągnęły poziom 204 046 sztuk. Prawie wszystkie kraje UE odnotowały dwu- lub trzycyfrowy wzrost procentowy, łącznie z czterema głównymi rynkami.  Włochy, które jako jedne z pierwszych wprowadziły obostrzenia w związku z wybuchem pandemii w 2020 roku, osiągnęły największy wzrost (+215,3%), a za nimi uplasowały się Francja (+166,7%), Hiszpania (+151,7%) i Niemcy (+34,2%).
W pierwszym kwartale 2021r. , rynek pojazdów użytkowych w UE zwiększył się o 21,6% przy rejestracji łącznie 501 703 sztuk. Wyniki te zostały wzmocnione przez ożywienie z ostatniego miesiąca. W rezultacie na wszystkich kluczowych rynkach skumulowane wyniki poprawiły się - we Francji (+32,6%), Hiszpanii (+11,1%) i Niemczech (+4,9%), które powróciły na ścieżkę wzrostu i we Włoszech, które jeszcze bardziej umocniły swój pozytywny rezultat (+38,0%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w lutym 2021

luty +1,2%;    styczeń-luty  -3,3%
 
W lutym 2021 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej wzrosły o 1,2% do 156 444 sztuk. Z wyjątkiem autobusów i autokarów, wszystkie segmenty pojazdów przyczyniły się znacząco do wzrostu w ubiegłym miesiącu. Popyt był w dużej mierze napędzany przez kraje Europy Środkowej (+17,2%), przy czym rejestracje na wszystkich kluczowych rynkach Europy Zachodniej - z wyjątkiem Włoch (+10,1%) - zmniejszyły się w lutym.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku unijny rynek pojazdów użytkowych zmniejszył się o 3,3%, przy czym łącznie zarejestrowano 297 651 sztuk. Wśród czterech kluczowych rynków UE, Hiszpania odnotowała najostrzejszy spadek (-22,0%), za nią uplasowały się Niemcy (-9,6%). We Francji wielkość sprzedaży była zbliżona do ubiegłorocznej (-0,2%), natomiast Włochy były jedynym ważnym rynkiem, na którym odnotowano wzrost (+1,9%).

Czytaj więcej »