29 czerwca 2020 w godz.13:00 - 15:00 Webinarium_Technologie Produkcyjne i Wyzwania XXI wieku

Zapraszamy na webinar organizowany wraz  z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”  pt.  „Technologie produkcyjne i wyzwania XXI wieku”

Termin wydarzenia: 29 czerwca godz. 13:00 - 15:00

Webinar poprowadzą:

  • Jakub Faryś– Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
  • Dr inż. Maciej Cader– dyr. ds. Badawczo Rozwojowych - Instytut PIAP
  • Mgr inż. Łukasz Wojtczak– ekspert z Departamentu Rozwoju i Automatyzacji - Instytut PIAP
  • Marcin Pilip– Specjalista w dziale Sprzedaży i Marketingu, Łukasiewicz - Instytut PIAP

Webinar jest dedykowany do przedstawicieli działów  utrzymania ruchu, B+R oraz działów powiązanych z technologiami produkcyjnymi.

Agenda merytoryczna:

  • Jak odpowiedzieć na rosnące wymagania w zakresie uelastycznienia produkcji  - jak przygotować produkcję do zmian sposobów wytwarzania?
  • Stanowiska produkcyjne a łatwość przezbrojenia kluczem do uniwersalnej produkcji.
  • Jak automatyzacja i robotyzacja procesów, pozwala skutecznie ustabilizować ciągłość i wydajność produkcji.
  • Jak pozyskiwać środki unijnie na inwestycje w rozwój zaawansowanych technologii wytwarzania.

Rejestrację na webinar proszę dokonać klikając w ikonę na załączonym zaproszeniu lub poprzez link:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/technologie-produkcyjne-i-wyzwania-xxi-wieku/register%3F_ga%3D2.267052046.1825827149.1592804711-1487396930.1589460888

Zapraszamy!!!

Metoda sortowania:

Zaproszenie

Opublikowano: 25-06-2020

Pobierz plik

Webinarium PIAP.pdf [204,14 kB]