15 września 2020 - Kluczowe zmiany podatkowe dla przedsiębiorców - na podstawie case study branży motoryzacyjnej

Wspólnie z Instutem Cen Transferowych oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.:

„KlUCZOWE ZMIANY PODATKKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - NA PODSTAWIE CASE STUDY BRANŻY MOTORYZACYJNEJ"

Termin:   15 września w godz. od 10:00 do 13:30

Harmonogram szkolenia*

  • 10.00 – 11.10 – moduł I CENY TRANSFEROWE Nowe terminy, obowiązki sprawozdawcze za 2019 rok, przykładowy TPR.
  • 11.10 – 12.20 – moduł II SCHEMATY PODATKOWE MDR Nowe terminy raportowania, przykłady schematów podatkowych.
  • 12.20 – 13.30 – moduł III PODATEK U ŹRODŁA Zmiany w zakresie rozliczania podatku u źródła, przykłady zdarzeń podlegających WHT.

* Szkolenie zostanie przeprowadzone w podziale na moduły.  Uczestnicy mają  możliwość wzięcia udziału w wybranych modułach .

Prowadzący:

  • Moduł I, Moduł II - Doradca podatkowy, dr Jarosław F. Mika
  • Moduł II - Doradca podatkowy, Paweł Rosiński
  • Moduł III - Michał Mika
  • Moduł III - Izabela Lipka

Rejestracja:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/kluczowe-zmiany-podatkowe-dla-przedsiebiorcow/register?_ga=2.197636719.1394490101.1599544019-1487396930.1589460888