PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - LIPIEC - SIERPIEŃ 2022

Rejestracje samochodów osobowych 2022  styczeń-sierpień: -11,9%; July -10,4%, sierpień +4.4%

W lipcu 2022 roku rejestracje nowych samochodów w Unii Europejskiej ponownie zmniejszyły się  (-10,4%) i to pomimo bardzo niskiej bazy do porównania spowodowanej utrzymującym się deficytem półprzewodników. Na wszystkich czterech głównych rynkach UE wyniki były słabsze niż rok temu, przy czym najsilniejsze spadki odnotowały Niemcy (-12,9%) i Hiszpania (-12,5%).

W sierpniu europejski rynek nowych samochodów wreszcie powrócił na ścieżkę wzrostu (+4,4%), kończąc trzynaście miesięcy kolejnych spadków. Niemniej jednak - przy 650 305 zarejestrowanych sztuk - wynik ten nadal pozostaje na poziomie znacznie niższym niż przed pandemią. Wszystkie kluczowe rynki UE przyczyniły się do zwiększenia tempa wzrostu w regionie, zwłaszcza we Włoszech (+9,9%), Hiszpanii (+9,1%), Francji (+3,8%) i Niemczech (+3,0%).

W ciągu ośmiu miesięcy 2022 roku całkowity wolumen skurczył się o 11,9%, do poziomu prawie 6 milionów sprzedanych nowych samochodów osobowych. Pomimo ostatniej poprawy, wcześniejsze spadki niekorzystnie wpłynęły na skumulowane wyniki. W rezultacie wszystkie cztery kluczowe rynki do tej pory zmagały się ze spadkami: Włochy (-18,4%), Francja (-13,8%), Niemcy (-9,8%) i Hiszpania (-9,4%).

*/Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym
Dane dla Polski dostarczył zespół Analiz i Statystyki PZPM.

Pozdrawiamy
Zespół Analiz i Statystyki PZPM

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: