06_Ciężarówki autonomiczne: nowy raport przedstawia globalne działania na rzecz kierowców i kwestie prawne związane z przechodzeniem na transport autonomiczny.

W pełni zautomatyzowane, bezzałogowe przewozy drogowe pojazdami autonomicznymi zaoszczędzą koszty, zredukują emisję i uczynią je bezpieczniejszym. Ale wpływ na redukcję miejsc pracy kierowców wymaga mądrze zarządzanego przejścia, mówi badanie.

W raporcie wskazano, w jaki sposób może nastąpić przejście na bezkolizyjny autonomiczny transport drogowy, zwłaszcza, że dzisiejsza technologia umożliwia już eksploatację w pełni zautomatyzowanych ciężarówek. Ograniczenie uzależnienia od ludzi w ruchu drogowym w przyszłości może przynieść znaczne oszczędności dla przedsiębiorstw i konsumentów. Może to jednak zakłócić karierę i życie milionów kierowców ciężarówek. Opierając się na różnych scenariuszach wprowadzania na dużą skalę autonomicznego transportu drogowego, raport zawiera zalecenia, które pomogą rządom w opanowaniu  potencjalnych zakłóceń na rynku pracy i zapewni optymalne rozwiązania dla dotkniętych zmianami kierowców.

Rządy muszą rozważyć sposoby podejścia do przejścia transportu na ciężarówki autonomiczne, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń społecznych spowodowanych utratą miejsc pracy, mówi nowy raport opublikowany przez Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF) wspólnie z trzema organizacjami partnerskimi.

Autonomiczne ciężarówki pomogą zaoszczędzić koszty, zmniejszyć emisję i zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Mogą one również rozwiązać problemy z brakiem zawodowych kierowców, przed którym stoi przemysł drogowy - mówi badanie.

Autonomiczne samochody ciężarowe mogłyby zmniejszyć zapotrzebowanie na kierowców o 50-70% w Stanach Zjednoczonych i Europie do 2030 r. Tym samym nawet 4,4 miliona z obecnych 6.4 milionów etatów w transporcie drogowym stanie się zbędnymi. Nawet jeśli wzrost liczby autonomicznych ciężarówek nie spotka się z aplauzem sektora przewozów towarowych, to zwolnionych może zostać nawet ponad 2 miliony kierowców w USA i Europie, zgodnie z scenariuszami przedstawionymi w raporcie.

Raport zawiera cztery rekomendacje, które pomogą w zarządzaniu bezkolizyjnym przejściem na autonomiczny transport  drogowy:

  1. Utworzenie rady doradczej ds. przejściowych w celu doradztwa w kwestiach związanych z zatrudnieniem.
  2. Rozpatrzenie systemu tymczasowych zezwoleń w celu zarządzania szybkością wdrażania.
  3. Ustanowienie norm międzynarodowych, przepisów drogowych i przepisów dotyczących pojazdów autonomicznych.
  4. Kontynuację projektów pilotażowych z samochodami autonomicznymi, aby cały czas testować pojazdy, technologię sieciową i protokoły komunikacyjne.

Te zalecenia zostały uzgodnione wspólnie przez organizacje reprezentujące producentów ciężarówek, firmy transportowe tj. operatorów ciężarówek i związków zawodowych pracowników transportowych pod auspicjami organizacji międzyrządowej. To właśnie ta szeroka koalicja zainteresowanych stron nadaje konkretnym problemom należną wagę i potencjał działania.

Raport został przygotowany wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA), Międzynarodową Federację Pracowników Transportowych oraz Międzynarodową Federację Transportu Drogowego (IRU), globalne organizacje transportu drogowego, w ramach projektu prowadzonego przez Międzynarodowe Forum Transportu -paryskiej organizacji międzyrządowej związanej z OECD.

José Viegas, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Forum Transportu (ITF) powiedział:
"Samochody bez kierowcy mogą być regularnie obecne na wielu drogach w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Samochody autonomiczne działają już w kontrolowanych środowiskach, takich jak porty czy kopalnie. W wielu regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, prowadzone są próby na drogach publicznych. Producenci inwestują w automatykę, a wiele rządów aktywnie kontroluje swoje przepisy. Przygotowanie się na potencjalne negatywne skutki społeczne związane z utratą miejsc pracy zmniejszy ryzyko w przypadku szybkiego przejścia".

  • ITF jest organizacją międzyrządową zrzeszającą 57 państw członkowskich. Jako jedyne globalne ciało, działa jako filar myśli politycznej i organizuje doroczny szczyt ministrów transportu.

Erik Jonnaert, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA), powiedział:
"Harmonizacja zasad w różnych krajach ma decydujące znaczenie dla maksymalizacji korzyści płynących z technologii autonomicznych ciężarówek. Nie są one wyłącznie kwestią krajową, ponieważ powinny być w stanie płynnie przemieszczać się pomiędzy granicami. Potrzebujemy międzynarodowych standardów, prawodawstwa i procesów, aby uzyskać zwolnienia z przepisów drogowych, które nie mają zastosowania dla autonomicznych samochodów ciężarowych. W przeciwnym razie ryzykujemy, że będziemy mieli sztywne przepisy, które mogłyby utrudnić producentom i użytkownikom drogowym inwestowanie w zautomatyzowane pojazdy ".

  • ACEA jest rzecznikiem interesów przemysłu samochodowego w Europie, reprezentuje 15 największych producentów samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i autobusów z zakładów produkcyjnych w Unii Europejskiej.

Christian Labrot, Prezydent, Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego (IRU), powiedział:
"Autonomiczne ciężarówki przyniosą wiele korzyści społeczeństwu, od oszczędności i niższych emisji do bezpieczniejszych dróg. Takie pojazdy pomogą również w obsłudze transportu wobec  obecnego braku kierowców w wielu częściach świata. Musimy jednak pamiętać, że jutro trzeba będzie przekwalifikować setki kierowców  i w dalszym ciągu musimy przyciągać specjalistów do transportu drogowego. Potrzeba wspólnego podejścia, aby płynnie przejść na technologię bez kierowców".

  • IRU jest światowym stowarzyszeniem branży transportu drogowego, przewoźników, przewoźników autobusowych, autokarowych i taksówek reprezentującym członków i ich  firmy w ponad 100 krajach.

Steve Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu, powiedział:
"Automatyzacja w transporcie drogowym wymaga sprawnego  i sprawiedliwego przejścia. Z dużym zadowoleniem przyjmuję zalecenie zawarte w raporcie, zgodnie z którymi związki zawodowe muszą być częścią takiego procesu. Musimy uniknąć  niepotrzebnych trudności dla kierowców ciężarówek i zapewnić, że zyski z nowej technologii będą sprawiedliwie  rozdzielone w całym społeczeństwie. Autonomiczne ciężarówki grożą zakłóceniem kariery i życia milionów zawodowych kierowców. Niniejsze sprawozdanie wskazuje scenariusze,  co może się zdarzyć, kiedy nastąpi przejście. Jego zalecenia pomogą rządom zapewnić właściwe podejście, zwłaszcza dla dotkniętych zmianami kierowców".

  • Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu jest globalnym stowarzyszeniem około 700 związków reprezentujących ponad 4,5 miliona pracowników transportowych z około 150 krajów.

Cały raport jest dostępny na:  https://www.itf-oecd.org/managing-transition-driverless-road-freight-transport