07_Temperatura nastrojów wciąż na plusie

Trend wzrostu optymizmu znajduje potwierdzenie w kolejnym z rzędu miesiącu, gdy TNS Consumer Index szybuje wysoko, osiągając + 3 pkt. proc. Czerwcowy rekord zostawiliśmy już co prawda za sobą (+ 3,6%), ale nadal pozostajemy w bezpośredniej bliskości wartości najwyższych dla bieżącej dekady. Lato nie rozpieszcza nas nadmiernie, więc źródeł optymizmu można szukać poza warunkami pogodowymi – choć długi dzień i wakacje niewątpliwie poprawiają samopoczucie.

Z gospodarki napływają budujące informacje dotyczące tempa rozwoju. Cieszymy się niskim bezrobociem, a możliwość skorzystania z prac sezonowych zapewnia gospodarstwom przypływ dodatkowych środków. Wizyta Donalda Trumpa była zjawiskiem niemożliwym do przegapienia, podnosząc poziom zaufania do pozycji międzynarodowej Polski. Napięcie na polskiej scenie politycznej wpisało się na stałe w krajobraz, sprzyjając polaryzacji wśród części społeczeństwa i dystansowi wobec dyskursu politycznego wśród pozostałej części – co sprawia, że dla wszystkich grup sytuacja polityczna jest constans. 

Fundamentalny wpływ na wskaźniki ma wzrost satysfakcji grup, które pozostają szczególnie wrażliwe na oddziaływanie programów socjalnych. Wysoki poziom optymizmu odnotowujemy tam, gdzie zastrzyk gotówki z 500+ jest ważnym elementem stabilizującym przychody gospodarstwa domowego. Polacy z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, mieszkańcy wsi i małych miast, rolnicy i gospodynie domowe – zadowolenie tych grup wydatnie wpływa na kształt ogólnej satysfakcji z kierunku, w jakim zmierza sytuacja gospodarcza w Polsce, pomimo nadal ostrożnej oceny kondycji ekonomicznej własnych gospodarstw domowych. Tu można wspomnieć o obawach o kierunki rozwoju Polski, które odciskają swoje piętno na grupach z wykształceniem zawodowym, obawiających się o dostępność pracy w swoich obszarach specjalizacji.

Odwrotna optyka kształtuje sytuację w grupach najlepiej wykształconych i najlepiej zarabiających, wśród mieszkańców dużych miast, managerów – ocena własnej kondycji finansowej jest pozytywna, natomiast krytycyzm dotyczy kierunków rozwoju w skali kraju. Te grupy wykazują się wyższą podatnością na obawy związane z sytuacją polityczną, demograficzną, a także długoterminowymi przewidywaniami rozwoju sytuacji. Obawy tej grupy zanikają jednak w zadowoleniu pozostałych grup Polaków.

Nastrój optymizmu ma zatem swoje niuanse, odzwierciedlając zróżnicowanie Polski. Czekamy więc z zainteresowaniem na kolejny miesiąc, który być może odnotuje nie tylko rosnące oceny ale także – miejmy nadzieję – poprawę pogody, której tęsknie wypatrujemy.

 

Krzysztof Jodłowski

Account Director

krzysztof.jodłowski@kantartns.com

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2017-07