01_2017 Krok do przodu, krok do tyłu. TNS Consumer Index

Skończył się czas świętowania, szybko minęły dni szczodre (jak niegdyś nazywano okres od Nowego Roku do Trzech króli), wracamy do rzeczywistości i codziennej pracy. W grudniu 2016 roku TNS Consumer Index osiągnął poziom – 5,7,  najniższy wynik od sierpnia 2015 roku. W styczniu nastroje nieco się poprawiły i 2017 zaczynamy z indeksem na poziomie -2,7.

W stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie pogorszyła się ocena sytuacji ekonomicznej kraju, utrzymuje krytyczna ocena dynamiki zmian, ale poprawiły się prognozy dotyczące sytuacji kraju za rok. Wzrosła także ocena ekonomicznej sytuacji własnych gospodarstw domowych, respondenci z optymizmem patrzą w tym zakresie na rok 2017. Poprawiły się też nastroje w mediach, w których dobre wiadomości są liczniejsze od złych w zakresie koniunktury, zatrudnienia oraz inwestycji. Pogorszenie klimatu medialnego wystąpiło natomiast w dziedzinie, którą umownie nazywamy popytem, a obejmującą m.in. problematykę siły nabywczej i płac, w tym także ceny produktów codziennego użytku,  energii, wody, usług komunalnych czy ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ciekawie kształtują się nastroje polskich konsumentów  w zależności od różnych cech społecznych i demograficznych. Niskie wartości  indeksu w styczniu 2017 obserwujemy wśród osób w wieku  40-54 lata, z wykształceniem zawodowym, bezrobotnych, a także mieszkańców miast małych i średnich. Z kolei wartości wskazujące na względnie dobry klimat konsumencki  osiągnął nasz indeks wśród najmłodszych badanych (do 24 roku życia), mieszkających na wsi i menedżerów.

Dr hab. Piotr Kwiatkowski

Dyrektor Kantar Public w Polsce

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2017-01