Styczeń 2024r.

W styczniu 2024 roku zarejestrowano 1 776 nowych jednośladów. Jest to o 210 sztuk więcej niż przed rokiem (+13,4%) oraz o 541 sztuk więcej w porównaniu z grudniem ub.r. (+43,8%).

W styczniu 2024 roku zarejestrowano 1 776 nowych jednośladów. Jest to o 210 sztuk więcej niż przed rokiem (+13,4%) oraz o 541 sztuk więcej w porównaniu z grudniem ub.r. (+43,8%). Ten rezultat jest najlepszym wynikiem omawianego miesiąca od 2010r. Wcześniej w latach 2007-2009 wyniki przekraczały średnio 2,7 tys. szt. ale były generowane przez rejestracje motorowerów, które stanowiły 90% tej sumy. W ostatnich latach jest odwrotnie, to rejestracje motocykli stanowią główną część jednośladów, w ostatnim miesiącu stanowiły 78% ogólnej liczby.

MOTOCYKLE

W styczniu 2024 roku zarejestrowano 1 395 nowych motocykli, czyli 269 sztuk (+23,9%) więcej niż przed rokiem i 442 szt. więcej (+46,4%) niż w grudniu ub.r.

MOTOROWERY

W styczniu 2024r zarejestrowano 381 sztuki nowych motorowerów (-13% r/r, -59 szt.). To kontynuacja spadkowego trendu, który miał miejsce w całym 2023r. Styczniowy wynik jest jednak większy od tego z grudnia ub.r. o 35% (+99 szt.).

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: