Styczeń 2021r.

W styczniu 2021 roku zarejestrowano 711 nowych jednośladów. Jest to wynik o 47,2% niższy niż przed rokiem. Na poziom sprzedaży w ostatnim miesiącu duży wpływ miały przyspieszone rejestracje w grudniu ubiegłego roku, kiedy sprzedawcy chcieli zdążyć przed wejściem z dniem 1 stycznia 2021 roku wymagania normy emisji spalin Euro 5 dla pojazdów kategorii od L1e do L7e (z wyjątkiem pojazdów kategorii L2e-U, L3eAxE, L3e-AxT i L6e-B dla których obowiązek wejdzie z dniem 1 stycznia 2025 roku). Zapał kupujących został też ostudzony przez nawrót śnieżnej i mroźnej zimy.

W ogólnej liczbie rejestracji znalazło się 410 (-41,3% r/r) motocykli i 301 (-53,6% r/r) motorowerów.

MOTOCYKLE

W styczniu 2021 roku zarejestrowano 410 nowych motocykli, czyli o 288 sztuk mniej niż przed rokiem (-41,3%). Mimo głębokiego spadku w porównaniu z ubiegłym, rekordowym rokiem, jest to ciągle bardzo wysoki poziom rejestracji. Przypomnijmy, że w grudniu dealerzy zarejestrowali dużo motocykli na stock przygotowując się do tzw. Końcowej Partii Produkcji, w związku ze wspomnianą powyżej zmianą przepisów. Średnia liczba rejestracji w styczniu w latach 2005-2019 to niecałe 300 sztuk.

MOTOROWERY

Rejestracje motorowerów w styczniu osiągnęły poziom 301 sztuk, tj. mniej o 53,6% (348 sztuk) niż przed rokiem. Tutaj, podobnie jak w grupie motocykli, duży wpływ na niższą styczniową sprzedaż miały przyspieszone rejestracje w grudniu.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: