Sierpień 2020 r.

W sierpniu 2020 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie tylko 68 nowych autobusów (-95 szt./-58,3% r/r), co oznacza powrót do wyników z początku pandemii. To zaskakujący zwrot po wydawałoby się zmierzającej ku normalizacji sytuacji w czerwcu i lipcu. W poprzednim miesiącu – w lipcu - zarejestrowano jeszcze o 23 egzemplarze więcej nowych autobusów niż w czerwcu (+16,5% m/m).

W okresie styczeń-sierpień br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 927 nowych autobusów. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 887 szt. r/r (-48,9%), podczas gdy jeszcze po lipcu wynosiła 792 szt. r/r (-48%), a po czerwcu -848 szt. r/r (-55%).

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: