Listopad 2020 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W ciągu 11 miesięcy 2020 roku sprowadzono do Polski łącznie 2148 używanych autobusów, czyli o 828 szt.  mniej niż rok wcześniej (-27.8% r/r). Wśród sprowadzonych pojazdów największą liczbę stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton ( 81%).

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: