Październik 2020 r.

Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). W ciągu 10 miesięcy br. w naszym kraju zarejestrowano tylko 1184 nowe autobusy, z czego w styczniu – 158 szt., w lutym – 122 szt., w marcu – 117 szt., w kwietniu – 64 szt., w maju – 97 szt., w czerwcu – 139 szt., w lipcu 162 szt., w sierpniu – zaledwie 68 szt., we wrześniu – 110 szt. i w październiku – 147 szt.

Od stycznia do październik br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1184 nowe autobusy. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 1019 szt. (-46,3% r/r/), podczas gdy we wrześniu było to 941 szt. r/r (-47,6%), w sierpniu: 887 szt. (-48,9% r/r), w lipcu 792 szt. (-48% r/r/), a po czerwcu - 848 szt. (-55% r/r/).

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: