03_2017 Ostrożnie i niejednoznacznie

TNS Consumer Index miesiąc do miesiąca wzrósł o 1 pp., a rok do roku poprawił swoją wartość zaledwie o 3 pp. Jest to wynik braku koherentnej społecznej oceny sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych. Nie obserwujemy także sezonowej poprawy nastrojów, która zwykle w pierwszym kwartale kształtowana jest skumulowanym wpływem czynników krótkookresowych oraz długookresowego trendu. Rezultat ten może zaskakiwać w świetle dobrych danych makroekonomicznych o sytuacji na rynku pracy oraz zmianach w poziomie dochodów gospodarstw domowych.

W społecznej ocenie od kilkunastu miesięcy znacznie korzystniej postrzegana jest obecna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, aniżeli sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju. Zjawisko to skutkuje ostrożnymi przewidywaniami konsumentów odnośnie dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej ich gospodarstw domowych.

Nadal poprawiają się nastroje w mediach, w których stale przybywa dobrych wiadomości w zakresie koniunktury, zatrudnienia, popytu oraz inwestycji. Pomimo tego korzystne zmiany nastrojów społecznych nie są upowszechnione. Konsumenci najczęściej oceniają, że sytuacja ekonomiczna kraju obecnie jest taka sama jak przed rokiem, a za rok wcale się nie zmieni.

Jednak za sprawą osób z niższych segmentów dochodowych, konsumentów którzy mieli trudności na rynku pracy, konsumentów w wieku do 24 lat i z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym oraz gospodarstw domowych o liczbie osób trzy lub więcej maleje odsetek opinii negatywnych, które przesuwają się w kierunku neutralnych lub pozytywnych. Przyrost opinii negatywnych r/r obserwujemy w przypadku mieszkańców miast powyżej 200 tys. mieszkańców, osób z wyższym wykształceniem, czy też grupy zawodowej menedżerów. Brak koherencji ocen skutkuje inercyjnym zachowaniem zagregowanego indeksu nastrojów społecznych.   

Marcin Idzik

Associate Director

marcin.idzik@tnsglobal.com

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2017-02