01_Raport ACEA „Pojazdy w użyciu” z 2023

Z przyjemnością przekazujemy najnowszy Raport ACEA „Pojazdy w użyciu” z 2023 r. Raport zawiera obszerny przegląd floty pojazdów silnikowych poruszających się po drogach w Unii Europejskiej – obejmujący samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe oraz autobusy.
W podziale na kraje raport pokazuje liczbę używanych pojazdów silnikowych dla każdego typu pojazdu oraz ewolucję floty w ostatniej dekadzie.
Dostarcza również cennych informacji w podziale na segmenty pojazdów dla każdego kraju europejskiego, takich jak średni wiek (oraz rok pierwszej rejestracji), udział każdego rodzaju paliwa oraz liczba pojazdów na 1000 mieszkańców.
Edycja 2023 obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje EFTA (Islandię, Norwegię i Szwajcarię), a także Wielką Brytanię.