KONGRES MOVE 2023 - Dyskusje o e-mobility z walką o utrzymanie polskich fabryk w tle

Odbywające się 30 marca w Poznaniu wydarzenie, w tym roku mocno wychodzi poza zagadnienia związane z motoryzacją. Pięć paneli dyskusyjnych poświęconych będzie kluczowym wyzwaniom dla polskiej gospodarki w kontekście globalnej walki ze zmianami klimatu.  Producenci pojazdów liczą także na wypracowanie konstruktywnych warunków ze stroną rządową, głównie w kontekście zapewnienia dostępnej cenowo energii, które umożliwią im podjęcie decyzji o ulokowaniu nowych inwestycji w Polsce oraz zapewnią konkurencyjność istniejącym zakładom produkcyjnym.

Czy producenci samochodów utrzymają swoje inwestycje w Polsce, jak finansować e-mobility, jakie wyzwania związane z rewolucją nisko i zero emisyjną stoją przed polską energetyką, co z zieloną energią dla produkcji – to tylko część pytań, na które odpowiedzą eksperci podczas tegorocznego kongresu MOVE. Wyzwania motoryzacyjne do roku 2035, elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego oraz mobilność w kontekście zeroemisyjnego celu na 2035 rok dla miast i mieszkańców – to główne tematy tegorocznego kongresu.

- Chcemy rozmawiać ze stroną rządową o oczekiwaniach przemysłu motoryzacyjnego

w zakresie stabilności i poziomu cen zielonej energii elektrycznej. Zeroemisyjna produkcja to także biogaz. Potrzebujemy rozwiązań legislacyjnych umożliwiających zastąpienie metanu - biometanem lub wodorem bezpośrednio z sieci, ale w takim konstrukcie, aby jego cena była dostępna i stabilna w dłuższej perspektywie. Innym aspektem jest budowa linii bezpośrednich pomiędzy źródłem wytwarzania energii a odbiorcą, a także farm wiatrowych. Kompleksowe rozwiązania z zakresu OZE dla branży motoryzacyjnej  to warunek inwestycji w nowe nisko- i zeroemisyjne napędy – zapowiada Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, który jest współorganizatorem wydarzenia.

  - W połowie lutego tego roku Parlament Europejski formalnie zatwierdził przyszłe przepisy dotyczące emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Zgodnie z proponowanymi zapisami od 2035 r., flota pojazdów nie może emitować dwutlenku węgla. De facto w Unii Europejskiej nie będą już rejestrowane nowe pojazdy z silnikami spalinowymi. Ambitny, ale też możliwy do realizacji cel – i możliwość stabilnego planowania dla firm i konsumentów. Jako Grupa Volkswagen wnosimy swój wkład w konsekwentną elektryfikację naszej floty modelowej. Obecnie ważne jest, aby cele polityczne były poparte odpowiednimi środkami politycznymi we wszystkich państwach członkowskich. W Polsce to przede wszystkim dużo szybsza rozbudowa infrastruktury ładowania i przyspieszona transformacja energetyczna. Podczas Kongresu MOVE będziemy rozmawiać o wyzwaniach i szansach dla Polski na drodze do bezemisyjnej mobilności. Zdecydowanie warto dołączyć do dyskusji – mówi  Sven Stein, CFO Volkswagen Group Polska.

  Sukces transformacji zależy od współpracy branży motoryzacyjnej i energetycznej

 Nadchodzący kongres w znacznym stopniu będzie poświęcony transformacji energetycznej w sektorze motoryzacyjnym - zarówno w obszarze transportu jak i zakładów produkcyjnych. Te ostanie mówią o konieczności stworzenia warunków dla przyjaznej środowisku produkcji pojazdów i części, opanowaniu wysokich cen energii oraz wsparciu polskiej gospodarki w zmianie mixu energetycznego w Polsce.

 Po raz pierwszy w historii motoryzacji ta zmiana dotyczy nie tylko pojazdów, ale też potrzeby zapewnienia ładowania ich energią. O ile producenci wszystkich segmentów pojazdów są gotowi by zaproponować klientom szeroką gamę pojazdów elektrycznych, o tyle sieć ładowania na obecnym etapie wymaga wielkich nakładów na rozbudowę, tak, by stała się łatwo dostępna i pozwalała użytkownikom na szybkie ładowanie i łatwą obsługę. Żeby było to możliwe konieczne jest porozumienie z dostawcami energii, bo bez współpracy branży motoryzacyjnej i branży energetycznej nie będzie sukcesu w postaci sieci ładowania dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowników. Istotnym wyzwaniem jest dostarczenie energii do ładowarek zlokalizowanych w miejscach oczekiwanych przez klientów, co nie zawsze pokrywa się z możliwościami dostawców energii i firm zapewniających infrastrukturę.

  Europa neutralna dla klimatu

 Komisja Europejska zakomunikowała, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Parlament Europejski zatwierdził nowe cele w zakresie redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, będące częścią pakietu „Fit for 55”.

 Prelegenci porozmawiają więc też o polskich i europejskich trendach i wyzwania do 2035 roku. Motoryzacja jest branżą inwestującą najwięcej w Europie w innowację i odpowiadającą nową technologią na wyzwania klimatyczne. Właśnie trendy technologiczne i klimatyczne będą stanowić o wyzwaniach dla Polski do 2035 roku.

 Olbrzymie zmiany muszą zajść przede wszystkim w obszarze transportu. Transport jest bowiem jedynym sektorem, w którym wzrasta emisja gazów cieplarnianych. Paneliści podejmą dyskusję o działaniach rynku motoryzacyjnego w tym zakresie a także zwrócą uwagę na nowe przepisy wiążące się bezpośrednio z zakończeniem sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku.

 Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego

Polska jest europejskim liderem na rynku przewozów międzynarodowych, z blisko 300 tys. pojazdów wykonujących operacje transportowe tego typu. O wadze ciężkiego transportu w Polsce świadczy fakt, że co trzeci ładunek w Unii Europejskiej jest przewożony przez polskiego przewoźnika, a w branży transportowej w naszym kraju jest zatrudnionych ponad 800 tys. osób.

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego będzie główną osią rozmów ekspertów podczas trzeciego panelu Kongresu MOVE. Paneliści zwrócą także uwagę, jak ważne są wszelkie regulacje dotyczące pojazdów ciężarowych, ich wykorzystania, ceny, dostępności, zasięgu i konstrukcji, ponieważ będą one miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich firm transportowych.

  Wyzwania dla miast i mieszkańców

Proponowane przez Unię Europejską przepisy prowadzą do zakończenia rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku, co jest także podyktowane jakością powietrza w miastach. Wyjściem z tego problemu miało stanowić wprowadzanie stref niskoemisyjnych i bezemisyjnych, w których lokalny dostęp dla pojazdów z silnikami spalinowymi jest ograniczony. Paneliści zastanowią się nad tym jak samorządy w Polsce angażują się w rozwój indywidualnego zeroemisyjnego transportu na tle tego, jak robią to samorządy europejskie.

  Jak finansować elektromobilność? – rola instytucji finansowych w elektryfikacji mobilności

Finansowanie elektromobilności to jedno z najważniejszych zagadnień, nad którymi zastanawiają się przedstawiciele biznesu, postawieni w obliczu konieczności wprowadzenia zmian. Eksperci przedstawią możliwe sposoby dofinasowania zakupu samochodu elektrycznego i ładowarki do firmy. Wskażą najlepsze możliwości zastosowania samochodów elektrycznych w firmie, sposoby weryfikacji TCO parku flotowego oraz audytów elektroenergetycznych, jako punktu startowego w dyskusji o zasadności inwestycji w elektromobilność.

- Branża motoryzacyjna ma dziś przed sobą wiele wyzwań, związanych z kryzysem gospodarczym i problemami podażowymi. Dotyka ją kryzys na rynku surowców i energii, skutki pandemii i wojny, a co za tym idzie przerwanie łańcucha dostaw. Jednak największym wyzwaniem może się okazać obecnie rewolucja związana z przejściem na napędy zeroemisyjne. Kongres MOVE i odbywające się równolegle targi Poznań Motor Show, to spotkania na których będzie się toczyła najbardziej ważka obecnie dyskusja, także w szerszym kontekście rynku energii i neutralności emisyjnej. Ta dyskusja połączy producentów, rynek motoryzacyjny i administrację rządową. Będzie o czym rozmawiać, bo przemysł motoryzacyjny generuje dziś ponad 10 proc. PKB Polski i zatrudnia bezpośrednio w produkcji ponad 250 tys. pracowników – mówi Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP.

Panelom będę towarzyszyły zamknięte warsztaty „Energia dla produkcji” z udziałem producentów aut i przedstawicieli sektora energetycznego oraz „Jak w kilku krokach wdrożyć auta elektryczne do firmy?”, skierowane do wybranych firm flotowych.

Program wydarzenia został przygotowany we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu – motoryzacyjnego, energetycznego i paliwowego. Nie zabraknie również członków administracji publicznej oraz świata nauki.

Dodatkowe informacje: www.kongresmove.pl