AFIR: „Luki w infrastrukturze” hamują postęp w redukcji emisji CO2 z transportu drogowego

28 marca 2023 r posłowie do PE i ministrowie krajów członkowskich UE osiągnęli porozumienie w sprawie rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych AFIR, które reguluje rozmieszczenie stacji ładowania i tankowania w całej UE dla wszystkich segmentów pojazdów.

Brak stacji ładowania i tankowania wodorem poważnie utrudnia wprowadzenie na rynek pojazdów bezemisyjnych dlatego AFIR ma do odegrania kluczową rolę w przejściu na transport neutralny pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla.

Aby dojść do porozumienia w sprawie AFIR wszystkie strony biorące udział w procesie legislacyjnym dostosowały swoje stanowiska, jednak rezultat wciąż pozostaje znacznie poniżej oczekiwań producentów pojazdów i ich działań zmierzających do spełnienia ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2.
Wyraźna luka w infrastrukturze będzie nadal ograniczać redukcje emisji CO2 i przejście sektora motoryzacyjnego do neutralności klimatycznej. Ponadto szereg derogacji dla państw członkowskich również ograniczy zasięg sieci infrastruktury w całej UE.
Jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, aby osiągnąć niedawno zaproponowane poziomy redukcji emisji CO2 (-45% do 2030 r.), do końca dekady po drogach UE musiałoby jeździć około 400 000 samochodów ciężarowych z napędami elektrycznymi lub wodorowymi (głównie na trasach długodystansowych) . Ponadto już od 2030 r. ponad jedna trzecia wszystkich sprzedawanych nowych samochodów ciężarowych (blisko 100 000 ciężarówek rocznie)musiałaby być bezemisyjna. Pojazdy te wymagałyby ponad 50 000 ładowarek odpowiednich dla pojazdów ciężarowych, w tym około 35 000 ładowarek wysokiej mocy, a także co najmniej 700 stacji tankowania wodoru. Niestetu, przy obecnym stanie infrastruktury do ładowania i tankowania nawet obecne cele w zakresie emisji CO2 (-30% do 2030 r.) są poza zasięgiem.
Umowa AFIR nie spełnia wymaganego ambitnego poziomu, zarówno w odniesieniu do niezbędnej mocy wyjściowej, jak i terminów ich rozmieszczenia. Krótkoterminowy przegląd floty pojazdów ciężkich, uzgodniony obecnie przez prawodawców, będzie musiał zapewnić wprowadzanie dalszych dostosowań uwzględniających szczególne wymogi samochodów ciężarowych.
Oprócz AFIR państwa członkowskie muszą pilnie zapewnić przyspieszenie procesów planowania i wydawania pozwoleń, modernizację sieci energetycznych i udostępnienie odpowiednich obszarów do ładowania samochodów ciężarowych.