Informacje prasowe ACEA/PZPM

Informacje prasowe dot. branży motoryzacyjnej w Europie

Metoda sortowania:

No Deal Brexit

Informacja prasowa dotycząca "No Deal Brexit" ACEA/PZPM

Pozostały tylko tygodnie na uratowanie unijnego i brytyjskiego sektora motoryzacyjnego przed katastrofą  „No Deal Brexit”  o wartości 110 mld euro.

- Przywódcy motoryzacyjni z UE i Wielkiej Brytanii jednoczą się, aby wezwać do pilnego porozumienia o wolnym handlu przed końcem okresu przejściowego, który nastąpi już za 15 tygodni.

- Nowe obliczenia pokazują katastrofalne skutki "No Deal Brexit" w sprawie taryf celnych WTO, które zagrażają produkcji około 3 milionów samochodów osobowych i dostawczych w UE i Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych pięciu lat.

- „No Deal Brexit”  oznaczałby łączne straty w handlu między UE a Wielką Brytanią  o wartości do 110 mld EUR do 2025 r., do czego doszłyby jeszcze straty o wartości około 100 mld EUR spowodowane epidemią koronawirusa.

- Aby uniknąć drugiego uderzenia w sektor zatrudniający 14,6 mln osób, przemysł wzywa negocjatorów do pilnego zawarcia porozumienia, które zapewni zerowe stawki celne, nowoczesne reguły dot. pochodzenia towarów i pozwoli na ujednolicenie przepisy w poszczególnych krajach.

Czytaj więcej »