23 marca PZPM CRIDO Koronawirus a biznes

PZPM i CRIDO zapraszają w dniu 23 marca o godz.12 na webinarium pt  „Wpływ koronawirusa na biznes – jak działać w obecnej sytuacji”

w związku z trudnościami związanymi z prowadzeniem biznesu w warunkach zagrożenia epidemią wirusa COVID-19, chcielibyśmy przedstawić Państwu prawne i podatkowe sposoby zarządzenia głównymi ryzykami.
W trakcie naszego webinarium zostaną poruszone m.in. kwestie:
1. Problemów z płynnością finansową, w tym:
• możliwość wyjścia z kontraktu lub odroczenia płatności
• możliwość zawieszenia umowy kredytu, leasingu
• możliwości wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych
• odpowiedzialność członka zarządu w sytuacji problemów finansowych spółki
2. Spraw pracowniczych, w tym:
• praca zdalna dla pracowników
• świadczenia ZUS dla rodziców
• świadczenia w przypadku kwarantanny
• możliwość zamknięcia zakładu pracy
3. Kwestie zawartych kontraktów, w tym umów najmu, tj.:
• możliwości rozwiązania lub zawieszenia kontraktu
• możliwości modyfikacji umowy
• wystąpienia o obniżenie czynszu
4. Ulgi w spłacie obowiązkowych zobowiązań podatkowych / ZUS na gruncie aktualnie obowiązujących
przepisów, w tym:
• możliwość odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożenia zaległości na raty
• możliwość odroczenia terminu złożenia deklaracji i innych informacji wymaganych przez przepisy
podatkowe
• możliwość odroczenia terminów płatności składek do ZUS lub rozłożenia zaległości na raty