PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - LUTY '2022

styczeń-luty: -6,4%;  luty -6,7%

W lutym 2022 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej ponownie zmniejszyła się (-6,7%), ponieważ producenci samochodów nadal zmagają się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Wynik 719 465 sprzedanych sztuk w całej UE był pod względem liczby rejestracji najsłabszym rezultatem w lutym od początku prowadzenia statystyk. Cztery kluczowe rynki w regionie odnotowały zróżnicowane wyniki. Włochy i Francja wykazały dwucyfrowe straty (odpowiednio -22,6% i -13,0%), podczas gdy Hiszpania i Niemcy zwiększyły sprzedaż (odpowiednio +6,6% i +3,2%).

Od stycznia do lutego 2022 roku całkowita liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej spadła o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ponownie, przyglądając się czterem największym rynkom, największy spadek odnotowano we Włoszech (-21,1%), a następnie we Francji (-15,7%). Natomiast rynki w Niemczech (+5,6%) i Hiszpanii (+4,2%) kontynuowały wzrost.

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: