01_2017 Krajowa Administracja Skarbowa a akcyza

1 marca 2017 r. w życie wejdą przepisy powołujące tzw. Krajową Administrację Skarbową. Stanowią one rewolucyjną wprost zmianę w organizacji organów podatkowych, skarbowych oraz celnych. Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Finansów, głównym celem reformy polskiej administracji podatkowej będzie generalne uszczelnienie polskiego systemu podatkowego poprzez usprawnienie wymiany informacji i konsolidacje niektórych obowiązków w pojedynczych instytucjach. Dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego z pewnością jedną z najważniejszych zmian będzie reorganizacja organów odpowiedzialnych za pobór i kontrole w zakresie tego podatku.

Od 1 marca 2017 r. z uwagi na likwidację służby celnej organami właściwymi w zakresie rozliczania akcyzy zostaną w pierwszej instancji urzędy skarbowe. Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą w szczególności dotychczasowe obowiązki naczelników urzędów celnych w zakresie:

(i)            wydawania zezwoleń w zakresie podatku akcyzowego,

(ii)            rejestrowania podatników akcyzy,

(iii)           przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego oraz wpłat kwot należnej akcyzy.

Za kontrole w zakresie tego podatku z kolei odpowiedzialne po 1 marca 2017 r. staną się nowoutworzone urzędy celno-skarbowe.

Scalenie niektórych obowiązków i uprawnień w ramach pojedynczych urzędów powinno jednak na dłuższą metę przyczynić się do zwiększenia efektywności ich działań między innymi poprzez integrację baz danych o podatnikach. Biorąc jednak pod uwagę zakres wprowadzanych zmian ustawodawca dał podatnikom stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie się do nich. W konsekwencji przynajmniej w pierwszych miesiącach po wejściu tych przepisów w życie można będzie zapewne spodziewać się po stronie podatników pewnego zamieszania z uwagi na konieczność przystosowania się do nowych realiów współpracy ze skarbówką.

Kontakt:

Michał Zwyrtek, starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC Wyślij wiadomość

Daniel Maryjosz, starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC Wyślij wiadomość