Wrzesień 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 022 szt.  Wrzesień 2021r. to kolejny szesnasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 11,8% mimo spadku w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (-11,3% r/r), które od czerwca b.r. przyhamowują ( czerwiec -6,8% r/r, lipiec -20,9% r/r, sierpień -4,8% r/r). Baza odniesienia przed rokiem w tej zasadniczej kategorii składowej prezentowanych pojazdów, była bardzo wysoka (4,2 tys. szt.). Do tej sytuacji dołożył się naturalny, zwyczajowy sezonowy spadek (m/m). Poziom rejestracji pozostał stosunkowo wysoki.

Rynek naczep odbudowuje się od października ub.r. W ich grupie we wrześniu br. odnotowaliśmy 2 482 szt. i ciągle wysoki, ale już „tylko” dwucyfrowy  wzrost rejestracji o 82,6% r/r. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep nieznacznie zwiększył się o 3,1%.

Cała grupa przyczep w ostatnim miesiącu, uzyskała wysoki poziom rejestracji 5 540 szt. -nieznacznie niższy niż we wrześniu ubiegłego roku (-4,8%).

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 83 827 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 38,3% niż rok wcześniej ( +23 236 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: