Sierpień 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 242 szt. Sierpień 2021r. to kolejny piętnasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 23,7% mimo spadku w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (-4,8% r/r), które od czerwca b.r. przyhamowują ( czerwiec -6,8% r/r, lipiec -20,9% r/r). Baza odniesienia przed rokiem w tej zasadniczej kategorii składowej prezentowanych pojazdów, była bardzo wysoka (4,1 tys. szt.). Do tej sytuacji dołożył się naturalny, zwyczajowy sezonowy spadek (m/m). Poziom rejestracji pozostał stosunkowo wysoki.

Rynek naczep odbudowuje się od października ub.r. W ich grupie odnotowaliśmy 2 405 szt. i ciągle wysoki, trzycyfrowy wzrost rejestracji o 161,1% r/r.

Cała grupa przyczep w ostatnim miesiącu ( wakacyjnym), uzyskała wysoki poziom rejestracji 5 837 szt. -podobny jak w sierpniu ubiegłego roku (+1,6%).

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 75 805 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 41,9% niż rok wcześniej ( +22 392 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: