Kwiecień 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 11 306 szt . Kwiecień 2021r. to kolejny jedenasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 157,7% i w dużej części jest to efekt niskiej bazy z ub.r. związanej z głębokim lockdownem wprowadzonym ze względu na Covid-19, ale do wzrostu przyczynia się też niezależnie poprawiająca się sytuacja zwłaszcza na rynku przyczep lekkich i ciężarowych a szczególnie naczep.

Rynek naczep odbudowuje się siódmy  miesiąc z rzędu. W ich grupie odnotowaliśmy 2 751 szt. i wzrost rejestracji o 306,4% w porównaniu r/r a niewielki spadek  o 4,1% m/m. Osiągnięty poziom to najlepszy rezultat dla analogicznego miesiąca a drugi po marcu br. dla wszystkich miesięcy w historii.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w kwietniu 2021 r. rejestracje zwiększyły się o 274,3% r/r. do 2 957 szt. wobec spadku m/m o 5,6%. Osiągnięty teraz wysoki poziom jest drugim najwyższym miesięcznym rezultatem tej kategorii po marcu br. ( 3143), od czasu kryzysu z lat 2008-2009.

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 35 448 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 73.5% niż rok wcześniej ( +15 020 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 11 306 szt. Kwiecień 2021r. to kolejny jedenasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 157,7% i w dużej części jest to efekt niskiej bazy z ub.r. związanej z głębokim lockdownem wprowadzonym ze względu na Covid-19, ale do wzrostu przyczynia się też niezależnie poprawiająca się sytuacja zwłaszcza na rynku przyczep lekkich i ciężarowych a szczególnie naczep.

Metoda sortowania: