Grudzień 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 073 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-16,7%).

Grupa przyczep, mimo utrzymującego się od początku roku spadku, uzyskała w grudniu wysoki poziom rejestracji 4 197 szt. (-14% r/r). Wynik ten ustępuje jedynie rekordowym rezultatom z grudnia 2020r i 2021r, kiedy zanotowaliśmy 4860 szt. i 4879 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek przyczep spadł o 11,2% ( -535 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, obniżył się o 22,2% po chwilowym wzroście w listopadzie (+2,5%) a wcześniej ośmiu miesiącach nieprzerwanych spadków,: w marcu (-24,1%), kwietniu (-21,4%), maju (-7,4%), czerwcu (-13,8%), lipcu (-26,4%), sierpniu (-24,7%), wrześniu (-8,7%) i październiku (-19,6%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w grudniu 2022r. rejestracje osiągnęły drugi po grudniu 2021r najlepszy rezultat w historii notowań dla tego miesiąca: 2 086 szt. po spadku o 21,7% r/r. Rynek po stabilizacji w listopadzie (+2,8%) powrócił do trendu spadkowego trwającego od marca do października, poprzedzonego siedemnastoma miesiącami wzrostu. W ostatnim miesiącu rezultat był niższy o 24,7% (+381 szt.) niż w listopadzie.

Grupa przyczep, mimo utrzymującego się od początku roku spadku, uzyskała w grudniu wysoki poziom rejestracji 4 197 szt. (-14% r/r). Wynik ten ustępuje jedynie rekordowym rezultatom z grudnia 2020r i 2021r, kiedy zanotowaliśmy 4860 szt. i 4879 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek przyczep spadł o 11,2% ( -535 szt.).

W całym roku zarejestrowano łącznie 93 199 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 12,7% niż rok wcześniej (-13 610 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 12,5 % do poziomu 67 792 szt. (-9 713 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -13,3% do poziomu 25 407 szt. (-3 897 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: