Grudzień 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 289 szt. i były wyższe niż przed rokiem o 14,5%. Tempo wzrostu w grudniu wyhamowało o 9,6 pkt. proc. w porównaniu z listopadowym wzrostem ( +24,1% r/r). Przyczyniła się do tego zmiana m.in. w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (-9,9% r/r), które po listopadowym wzroście (+13,2%) wróciły do trendu spadkowego obserwowanego od czerwca 2021r.

Rynek naczep, które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, odbudowuje i rozwija się już ponad rok, od października 2020r. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 410 szt. i wysoki  dwucyfrowy wzrost rejestracji o 60,1% r/r. po wzroście rok wcześniej o 95,2%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w grudniu 2021r. rynek nadal dynamicznie rozwijał się - rejestracje osiągnęły 2664 szt. przy wzroście o 62,6% r/r.

W grupie przyczep (2 771 szt.; +61%) oprócz zabudów skrzyniowych (1743 szt.; +82%), które miały tu 63% udział prawie o 7,2 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej,  popularne były też i nadwozia wymienne 240 szt. 9% udz. przyczepy kłonicowe 199 szt. (7% udz.)

W całym 2021 r. zarejestrowano łącznie 106 809 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 33,4% niż rok wcześniej ( +26 763 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: