Styczeń 2019r.

Rejestracje: styczeń: +0,6%

Liczba rejestracji w styczniu 2019 r. była zbliżona do osiągniętej rok wcześniej co może wskazywać, że rynek samochodów osobowych i lekkich dostawczych stabilizuje się. Łącznie przybyły 51 334 nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5t, więcej o +0,6% niż rok wcześniej ale zwyczajowo mniej niż w grudniu 2018 r. (-2%).

.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w styczniu 2019r. zarejestrowano 45 927 szt. czyli o 154 szt. mniej niż w styczniu 2018 (-0,3%) a jednocześnie 537 szt. więcej niż w grudniu ub. r.

.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w styczniu 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 407 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Tempo wzrostu +9,1% tej części rynku jest nadal wysokie choć nie takie jak w poprzednich miesiącach.

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: